:

Hur länge kan man vara häktad för misshandel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan man vara häktad för misshandel?
 2. Vad händer om man är anmäld för misshandel?
 3. Vilka brott kan man bli häktad för?
 4. Hur länge döms man för misshandel?
 5. Vad är misshandel i svensk rätt?
 6. Vad är rättsbegreppet misshandel?
 7. Vad är kraven på försök till mord och grov misshandel?

Hur länge kan man vara häktad för misshandel?

Blir den misstänkte häktad får han eller hon hållas häktad högst fjorton dagar, därefter måste en ny häktningsförhandling genomföras. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en person kan sitta häktad.

Vad händer om man är anmäld för misshandel?

Straffskalan är fängelse i max två år. Om brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. En tumregel för om brottet ska bedömas som ringa är att offret inte behövt uppsöka sjukhus. Men även hur misshandeln utövats spelar in, slag med öppen hand bedöms ofta som ringa misshandel.

Vilka brott kan man bli häktad för?

Domstolen kan besluta om häktning av en person som är skäligen misstänkt för brott (den lägre graden av misstanke) eller på sannolika skäl misstänkt för brott (den högre graden av misstanke). Häktning får beslutas om: brottet ger ett års fängelse eller mer. det finns risk att den misstänkte fortsätter begå brott.

Hur länge döms man för misshandel?

 • Misshandel: Här är straffet fängelse i maximalt två år och en ”vanlig”misshandel är ofta där den drabbade fått någon typ av skada. Exempelvis slagit ut en tand, brutit en arm eller ett ben. En man som vid upprepade tillfällen har slagit sin fru döms till maximala 2 år i fängelse

Vad är misshandel i svensk rätt?

 • Misshandel är i svensk rätt ett brott som definieras enligt 3 kap. 5-6 § brottsbalken (1962:700). Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel.

Vad är rättsbegreppet misshandel?

 • Misshandel är ett rättsbegrepp för handlingen att avsiktligt tillfoga någon annan personlig skada. Med misshandel avses som regel fysisk sådan, men den kan också vara psykisk.

Vad är kraven på försök till mord och grov misshandel?

 • Om det är en och samma gärning gentemot ett brottsoffer så kommer domstolen pröva om kraven på försök till mord respektive grov misshandel är uppfyllda. Om försök till mord anses föreligga kommer det brottet "konsumera” grov misshandel, dvs gärningsmannen döms då endast för försök till mord.