:

Hur många sitter i fängelse i Finland?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många sitter i fängelse i Finland?
  2. Vad är straffet för mord i Finland?
  3. Vem har suttit längst i fängelse i Finland?
  4. Hur många hamnar i fängelse?
  5. Hur många anstalter finns i Sverige?
  6. Kan ge fängelsestraff?

Hur många sitter i fängelse i Finland?

Bortsett från en liten ökning under 2016 har det dagliga genomsnittliga antalet fångar i finländska fängelser minskat under den senaste tioårsperioden. Fångarna var i snitt 3 035 per dag år 2017, vilket är tre procent färre än under det föregående året.

Vad är straffet för mord i Finland?

För mord kan personer mellan 15 och 20 år dömas till maximalt 12 års fängelse, men när de andra domarna läggs till riskerade de tre pojkarna upp till 15 års fängelse. Sannolikt behöver de, med hänsyn till sin unga ålder, endast sitta inlåsta omkring en tredjedel av strafftiden.

Vem har suttit längst i fängelse i Finland?

Beslut om tidsbestämt straff Axmyr hade i och med beslutet dömts till 51 års fängelse och han släpptes, enligt praxis, efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. Axmyr försattes på fri fot i juni 2016 efter att ha suttit i fängelse sedan 1982 i sammanlagt 34 år.

Hur många hamnar i fängelse?

Den 1 oktober 2020 fanns 5 276 intagna med en pågående fängelseverkställighet, varav 94 % män och 6 % kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet bland dessa var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling.

Hur många anstalter finns i Sverige?

Kriminalvårdens 45 fängelser har olika säkerhetsklassificering, från 1 till 3, där 1 är den högsta säkerhetsklassen och 3 är den lägsta.

Kan ge fängelsestraff?

Brott som kan ge livstids fängelse: mord. grovt spioneri. grov mordbrand.