:

Kan man använda medicin som gått ut?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man använda medicin som gått ut?
  2. Hur ska medicin förvaras?
  3. Hur länge kan man ha biverkningar av medicin?
  4. Hur ska Alvedon förvaras?
  5. Hur förvaras Fyremadel?
  6. Varför kan man ibland tolerera allvarliga biverkningar av vissa läkemedel?

Kan man använda medicin som gått ut?

Hej! Efter att utgångsdatumet har passerat kan ingen längre ta ansvar för läkemedlets kvalitet. Det finns alltså inte längre några garantier för dess effekt och säkerhet. Därför är det bäst att skaffa en ny förpackning när läkemedlet blivit för gammalt.

Hur ska medicin förvaras?

Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga. Personer som arbetar eller vistas i läkemedelsrum ska enligt vårdhygieniska regler bära professionell klädsel eller annan lämplig skyddsklädsel. Läkemedelsrummet eller skåpet bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört och med god belysning.

Hur länge kan man ha biverkningar av medicin?

I allmänhet upphör biverkningar i samband med att man slutar med läkemedlet eller i relativt nära tid till att man avslutat läkemedelsbehandlingen. För individuella råd bör man i första hand vända sig till sin läkare som kan bedöma symtomen.

Hur ska Alvedon förvaras?

Hur ska Alvedon oral (flytande) lösning förvaras? Den kan förvaras både i rumstemperatur och i kylskåp.

Hur förvaras Fyremadel?

Hur Fyremadel ska förvaras Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar. Kontrollera sprutan före användning. Använd bara sprutor med klar, partikelfri lösning och från oskadd förpackning.

Varför kan man ibland tolerera allvarliga biverkningar av vissa läkemedel?

Det finns en risk för toleransutveckling, beroende och allvarliga biverkningar av opioider. Toleransutveckling innebär att kroppen vänjer sig, och klarar mer. Det gör att du behöver allt högre doser för att få samma effekt som tidigare. Då finns en risk för att bli beroende av läkemedlen.