:

Är femte sjukan farlig?

Innehållsförteckning:

  1. Är femte sjukan farlig?
  2. Kan man få femte sjukan flera gånger?
  3. Kan man få 3 dagars feber mer än en gång?
  4. Hur länge prickar efter Tredagarsfeber?
  5. Kan människor få parvovirus?
  6. Hur länge brukar feber hålla i sig barn?

Är femte sjukan farlig?

Femte sjukan orsakas av parvovirus B19. Viruset Parvovirus B19 gör så att det tillfälligt bildas färre röda blodkroppar i kroppen. Det brukar gå över snabbt och hos de flesta får det inga följder.

Kan man få femte sjukan flera gånger?

Av de som smittas utvecklar cirka 25 procent femte sjukan, oftast i förskole- eller skolåldern. En del barn har sjukdomen utan några symtom alls men kan ändå smitta andra. Även om barnet inte får symtom, blir det immunt och kan inte sjukdomen igen.

Kan man få 3 dagars feber mer än en gång?

Febern varar i ungefär tre dygn och efter det får barnet ofta utslag på magen och ryggen. Sjukdomen går över av sig själv. Ett barn kan bara få tredagarsfeber en gång och blir sedan immun.

Hur länge prickar efter Tredagarsfeber?

Det är frapperande hur bra barnen ofta mår trots den höga febern. När febern efter två till tre dygn sjunker, i regel ganska plötsligt, uppträder ofta ett blekrött, småfläckigt utslag som främst sitter på bålen. Utslaget brukar försvinna inom något dygn.

Kan människor få parvovirus?

Sjukdomen orsakas av ett virus, parvovirus B19, och drabbar bara människan. Smittan utsöndras via luftvägarna och når också nya, mottagliga individer via luftvägarna. Om en gravid kvinna smittas kan virus överföras till fostret via moderkakan (placentan). Inkubationstiden är cirka tio dygn.

Hur länge brukar feber hålla i sig barn?

Man säger att ett barn som har över 38 grader temperatur i vila har feber. I samband med virusorsakade luftvägsinfektioner brukar febern hålla i sig 3-6 dygn, men febern kan också pågå längre. I samband med några virusinfektioner kan febern hålla i sig en vecka.