:

Finns det bro till Öland?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det bro till Öland?
  2. Vilken typ av bro är Ölandsbron?
  3. Vad kostar det att åka över Ölandsbron?
  4. Vem konstruerade Ölandsbron?
  5. Vem invigde Ölandsbron?
  6. Hur lång tid byggdes Ölandsbron?
  7. Hur långa bultar finns det i Ölandsbron?
  8. Vad kostar det att åka över Öresundsbron?

Finns det bro till Öland?

Ölandsbron är en vägbro i Sverige som går över Kalmarsund, mellan Jutnabben i Kalmar på fastlandet och Möllstorp i Algutsrums socken invid Färjestaden på Öland i Östersjön. Den är en 6 072 meter lång balkbro och har en segelfri höjd på 36 meter och en fri brobredd på 13 meter.

Vilken typ av bro är Ölandsbron?

Beam bridgeÖlandsbron / Bridge type

Vad kostar det att åka över Ölandsbron?

Ölandsbron är avgiftsfri. Det går inte att hälsa någon välkommen till Öland utan att nämna bron. Ölandsbron är ett begrepp både som konstverk och trafiklösning.

Vem konstruerade Ölandsbron?

Lars Alexandersson var med och byggde Ölandsbron och var också den första person som gick över den. Bilden är från 1994. Från att ha jobbat som snickare på en mindre byggfirma i Färjestaden på Öland fick Lars Alexandersson som 19-åring jobb på brobygget, som utfördes av Skånska Cementgjuteriet.

Vem invigde Ölandsbron?

Den 30 september 1972 invigde dåvarande kronprins Carl Gustaf Ölandsbron på kalmarsidan. Ove Alm, vägdirektör. - Kalmar läns museum / DigitaltMuseum.

Hur lång tid byggdes Ölandsbron?

Bygget av Ölandsbron påbörjades den 30 december 1967 och invigdes cirka 5 år senare den 30 september år 1972 av kung Carl XVI Gustaf, som var kronprins vid tidpunkten.

Hur långa bultar finns det i Ölandsbron?

Gustavsson och Schyfferts svar var stycken. Vägverket brukar uppskatta att den korrekta siffran ligger runt 20 0001. Vi ölänningar brukar skämtsamt svara att det inte finns några bultar i Ölandsbron över huvud taget, utan att bron istället byggdes med skruv och spik, men det är ju såklart inte sanning.

Vad kostar det att åka över Öresundsbron?

Pendla till Danmark via Öresundsbron med bil eller motorcykel. En enkel kontantbiljett kostar 555 SEK (2020) för en vanlig personbil i betalstation och kan köpas online för 505 SEK. Med ett så kallat Bropass (årsavgift 445 SEK) kostar resan över bron 240 SEK för en enkel resa.