:

Vilka medicintekniska hjälpmedel kan vara aktuella vid ALS?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka medicintekniska hjälpmedel kan vara aktuella vid ALS?
  2. Kan man testa om man har anlag för ALS?
  3. Hur testar man sig för ALS?
  4. Hur är det att leva med ALS?
  5. Hur många drabbas av ALS?
  6. Är ALS dödligt?
  7. Kan man få ALS som ung?
  8. Kan vem som helst få ALS?
  9. Hur upptäcker man ALS?
  10. Hur länge kan man leva med ALS?

Vilka medicintekniska hjälpmedel kan vara aktuella vid ALS?

Det finns även läkemedel som minskar salivproduktionen. Ibland kan det vara aktuellt att patienten får läkemedel som gör sekretet i andningsvägarna mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. I vissa fall är andningsstöd (ventilator) lämpligt.

Kan man testa om man har anlag för ALS?

Vid misstanke om ALS skriver läkaren en remiss till en neurolog, som är specialist på hur nervsystemet fungerar. Från vårdcentralen beställs ofta också en undersökning som kan hjälpa läkarna att ställa rätt diagnos. Undersökningen kallas elektromyografi, EMG.

Hur testar man sig för ALS?

Diagnosen för als ställs med klinisk och neurofysiologisk undersökning. Det kan vara väldigt svårt i början av sjukdomen att ställa diagnos eftersom den smyger sig på. Ofta när patienten kommer till en neurolog så har patienten varit hos en husläkare som gjort en del utredningar och remitterat vidare till en neurolog.

Hur är det att leva med ALS?

ALS är en sjukdom där överlevnadstiden varierar väldigt mycket. Vissa patienter kan leva i över 20 år efter att de fått diagnosen, medan andra inte ens överlever ett år. I ungefär 10 procent av fallen är ALS en ärftlig sjukdom som orsakas av SOD1-mutationer.

Hur många drabbas av ALS?

I Sverige får 220-250 personer diagnosen ALS varje år, och det finns uppskattningsvis 750-850 personer som har sjukdomen. Dubbelt så många män som kvinnor insjuknar upp till 65-årsåldern, men efter 70 års ålder finns ingen tydlig skillnad mellan könen.

Är ALS dödligt?

ALS eller amyotrofisk lateral skleros som förkortningen står för är en mycket ovanlig, men dödlig nervsjukdom som innebär att nerverna som kontrollerar musklerna, de så kallade motorneuronen, bryts ned och dör.

Kan man få ALS som ung?

Symtomen på ALS kan komma i alla åldrar, men de flesta insjuknar mellan 45 och 75 års ålder. I enstaka fall har ALS upptäckts hos barn i 5-6 årsåldern. Det är mycket ovanligt att personer över 85 år insjuknar.

Kan vem som helst få ALS?

ALS är inte smittsamt och vem som helst kan få sjukdomen. Sjukdomen är vanligare bland män än kvinnor och debuterar i 80 % av fallen mellan 40 och 70 års ålder.

Hur upptäcker man ALS?

Det patienten märker vid als är en svaghet som börjar någonstans, ofta i en hand eller i en fot. I början förstår man inte vad det är. Det slår inte till plötsligt, utan successivt: man blir allt fumligare, tappar saker, snubblar till exempel över en mattkant.

Hur länge kan man leva med ALS?

Ingen kan förutspå hur symtomen kommer att utvecklas för just dig. De flesta ALS patienter lever cirka 3–5 år efter symptomstart. Cirka 10 % överlever längre än 10 år. Tyvärr finns det också personer som får kortare tid.