:

Är dagsländor?

Innehållsförteckning:

  1. Är dagsländor?
  2. Hur dör dagsländor?
  3. Vem äter dagsländor?
  4. Hur ser en dagslända ut?
  5. Vad kallas en Sländas larv?
  6. Hur länge lever en dagsslända?
  7. Vilken livslängd har en trollslända?
  8. Vad äter en Dagsländelarv?
  9. Vem äter Vattenspindel?
  10. Varför flyger dagsländor upp och ner?

Är dagsländor?

Dagsländor (Ephemeroptera), är en ordning i klassen insekter. Den största delen av sin livscykel lever de som larv. Dagsländorna hör till några av de äldsta insekter man känner till. ... Ordningen omfattar nu cirka 2500 kända arter, varav 60 förekommer i Sverige.

Hur dör dagsländor?

Dagsländan lever flera månader under vattnet som larv. Som vuxen fullbildad slända lever den sällan mer än en eller några dagar. En trollslända kan leva i flera månader från äggstadiet tills den blir vuxen och dör. Ju längre norrut trollsländan lever, desto längre tid är sländan larv.

Vem äter dagsländor?

Trollsländor är uteslutande rovdjur som äter levande byten. Trollsländelarverna äter andra vattenlevande djur som mygglarver, småfisk, grodyngel och andra trollsländelarver. De vuxna, flygande trollsländorna äter andra insekter som flugor, knott, mygg, fjärilar och mindre trollsländor.

Hur ser en dagslända ut?

Dagsländor är långsträckta och klent byggda insekter med två eller tre långa stjärtspröt (terminalfilament och två cerci) samt stora, breda framvingar och mycket mindre bakvingar eller utan bakvingar. Vingarna har ett tätt ribbnät och påminner något om trollsländornas.

Vad kallas en Sländas larv?

Näbbsländor, nätvingar och nattsländor har fullständig förvandling, det vill säga ett puppstadium mellan larv och imago. Övriga sländor saknar puppstadium (så kallad ofullständig förvandling).

Hur länge lever en dagsslända?

Livet som flygande trollslända varar däremot bara en eller två månader för de större sländorna som kallas egentliga trollsländor. För jungfrusländor och flicksländor som är lite mindre handlar det om två-tre veckor i luften. Att trollsländor skulle leva bara en dag är alltså inte sant.

Vilken livslängd har en trollslända?

Den fullbildade sländan kan leva från några veckor (flick- och jungfrusländor) till mellan en och två månader (egentliga trollsländor) . I dag känner man till ungefär 5700 arter av trollsländor . En stor del av dessa lever dock endast i tropikerna, och i Europa har hittills bara 138 arter observerats .

Vad äter en Dagsländelarv?

Dagsländelarven har sex ben, tre tunna stjärtspröt och många fladdrande gälar på bakkroppen. En del arter äter alger som sitter fast på vattenväxter men andra äter döda växter som hamnat på botten.

Vem äter Vattenspindel?

Ynglen skrapar loss alger och annan beläggning från stenar och vattenväxter. De silar också plankton och annat ur vattnet. På natten jagar den insekter, hoppstjärtar, spindeldjur, sniglar och daggmaskar. I vatten äter de små kräftdjur, vatteninsekter som mygglarver, sniglar, maskar, iglar och grodyngel.

Varför flyger dagsländor upp och ner?

Parning, äggläggning och död Då börjar dagsländorna lämna sina skyddade gömställen i växtligheten vid land för att söka upp en partner. Själva parningen är en mycket lustig dans. Sländorna åker upp och ner i luften, först upp och sen faller de raskt ner igen, och sen upp igen.