:

När skedde sista avrättningen i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. När skedde sista avrättningen i Sverige?
 2. Varför slutade man med dödsstraff i Sverige?
 3. I vilka länder finns det dödsstraff?
 4. När ägde den sista avrättningen i Sverige rum och när avskaffades dödstraffet?
 5. När avskaffades halshuggning i Sverige?
 6. Är det rätt eller fel med dödsstraff?
 7. Hur många oskyldiga har avrättats i Sverige?
 8. Hur många länder har dödsstraff 2021?
 9. Vad innebär dödsstraff?
 10. Varför är dödsstraff förbjudet i Sverige?
 11. När avskaffades dödsstraffet i fredstid?
 12. Vilka länder har kvar dödsstraffet i lagstiftningen?

När skedde sista avrättningen i Sverige?

Trettondagsafton 1910.

Varför slutade man med dödsstraff i Sverige?

Dödsstraffet kvarstod för brott i krigstid med tillägget att verkställandet av en avrättning måste godkännas av Kungl Maj:t. År 1973 avskaffades dödsstraffet för brott begångna i krigstid i enlighet med lag 1973:17-20. 1975 förbjöds dödsstraffet i grundlagen, med nuvarande lydelse enligt SFS .

I vilka länder finns det dödsstraff?

Världens fyra folkrikaste länder; Kina, Indien, USA och Indonesien praktiserar alla dödsstraff, men endast i Kina och en rad delstater i USA tillämpas det någorlunda regelmässigt. Även Vitryssland tilldelade ett par dödsstraff och verkställde två avrättningar 2011; enligt tveksamma uppgifter ytterligare två 2012.

När ägde den sista avrättningen i Sverige rum och när avskaffades dödstraffet?

Sista gången dödsstraff verkställdes i Sverige var 1910, då Alfred Ander avrättades med giljotin. År 1921 avskaffade riksdagen dödsstraffet i fredstid och 1972 i krigstid.

När avskaffades halshuggning i Sverige?

Tectors halshuggning kan ha stoppat publika avrättningar Den revs 1877 i samband med att de offentliga avrättningarna avskaffades. Och nu återkommer vi till frågan om det kan ha varit halshuggningen av Konrad Tector 1876 i Stenkumla som gjorde att de offentliga avrättningarna avskaffades i Sverige.

Är det rätt eller fel med dödsstraff?

Dödsstraffet är inte ett straff - det är ett brott i sig. Stater ska aldrig avrätta sina medborgare, och dödsstraffet hör inte hemma i ett modernt och civiliserat rättssystem. Det är Amnestys grundläggande inställning, och det som ligger till grund för vårt arbete mot dödsstraffet.

Hur många oskyldiga har avrättats i Sverige?

Men forskarna har granskat data från 7 482 människor som dömts till döden. Analyser visar en felmarginal på drygt fyra procent i rättsfallen. Det betyder att flera av de 1 320 människor som avrättats sedan 1977 sannolikt var oskyldiga.

Hur många länder har dödsstraff 2021?

140 länder har numera avskaffat dödsstraffet eller slutat att använda det. Av dessa har 97 länder tagit bort det helt, åtta har avskaffat det i fredstid och i 35 länder finns det kvar men används inte i praktiken. 58 länder har kvar dödsstraffet, men det är ett fåtal länder som står för de flesta avrättningarna.

Vad innebär dödsstraff?

 • Förespråkarna för dödsstraff påpekar att gärningsmän som avrättas aldrig mer kan återfalla i brott, vilket innebär att människor besparas lidande. Ofta framhävs också dödsstraffets förmodade förmåga att avskräcka från grövre brott. Detta resonemang förutsätter att människan handlar rationellt och självständigt.

Varför är dödsstraff förbjudet i Sverige?

 • I Sverige är dödsstraff helt förbjudet sedan 1975 i Regeringsformens 2 kap, 4 § med frasen " Dödsstraff får inte förekomma ". Fram till början av 1800-talet var döden den vanligaste bestraffning för grövre brott, eftersom fängelse var ovanligt. 1734 års lag stadgade dödsstraff för 68 olika typer av gärningar.

När avskaffades dödsstraffet i fredstid?

 • Dödsstraffet i fredstid avskaffades i Sverige (i enlighet med riksdagsbeslut om lag 1921:288 och Kunglig Majestäts proposition 1921:144). Dödsstraffet i krigstid avskaffades 1973.

Vilka länder har kvar dödsstraffet i lagstiftningen?

 • 58 länder har kvar dödsstraffet i sin lagstiftning och har genomfört avrättningar de senaste 10 åren, 25 länder har kvar straffet men har inte verkställt det på minst 10 år, 11 länder har kvar dödsstraff bara för vissa speciella brott (i allmänhet brott i krigstid). 97 länder har helt tagit bort straffet ur lagstiftningen.