:

Vilka blodkärl försörjer hjärnan med syre?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka blodkärl försörjer hjärnan med syre?
 2. Vad är det för skillnad på stroke och hjärnblödning?
 3. Vad är ett aneurysm?
 4. Vad menas med Neglekt?
 5. Vad har storhjärnan för funktion?
 6. Vad har myelinet för funktion?
 7. Hur känner man av hjärnblödning?
 8. Vad är orsaken till hjärnblödning?
 9. Hur vanligt är aneurysm?
 10. Hur känns pulsåderbråck?
 11. Vad ansvarar hjärnbarken för?
 12. Hur är hjärnan inblandad?
 13. Vad är hjärnhinnornas uppgift?
 14. Vad är ventriklarna i hjärnan?

Vilka blodkärl försörjer hjärnan med syre?

Hjärnans blodförsörjning har två ursprung: arteria carotis interna och arteria vertebralis. A. vertebralis, kotartären, löper på båda sidor längs ryggmärgen och går sedan ihop för att bilda arteria basilaris precis innanför kraniet.

Vad är det för skillnad på stroke och hjärnblödning?

Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning, det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan – hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta – subaraknoidalblödning.

Vad är ett aneurysm?

Cerebrala aneurysm (pulsåderbråck) utgörs av utbuktningar på hjärnans artärer. Ofta sitter dessa aneurysm där artärer delar sig eller där grenar avgår. De är inte medfödda utan utvecklas senare i livet och upptäcks oftast i medelåldern.

Vad menas med Neglekt?

Neglekt innebär att uppmärksamheten åt den ena sidan är nedsatt, det är den motsatta sidan i förhållande till hjärnskadan. Detta gör att personen missar viktig information som sker på denna sida och är oftast inte ens medveten om detta.

Vad har storhjärnan för funktion?

Storhjärnans yttre lager kallas hjärnbarken eller cortex. Den består av grå hjärnsubstans som innehåller nervceller. Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser.

Vad har myelinet för funktion?

Myelin skyddar en del nervtrådar Myelinet består av fett och fungerar som isolering och skydd för nervtråden. Myelinet täcker inte hela nerven, utan det finns små mellanrum som kallas noder. Nerver med myelinskida leder signaler snabbare än nerver utan myelinskida. Det beror på att signalen hoppar mellan noderna.

Hur känner man av hjärnblödning?

Du får domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan. Du får svårt att prata och förstå. Du blir förvirrad. Du får synstörningar på ena ögat eller båda ögonen.

Vad är orsaken till hjärnblödning?

Hjärnblödning. En blödning som uppstår inne i hjärnan beror det ofta på högt blodtryck. Detta kan göra att kärlväggarna försvagas och brister. Det kan också orsakas av medfödda svagheter i blodkärl.

Hur vanligt är aneurysm?

Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl är vanligast i 50-60 årsåldern men kan förekomma i alla åldrar. Ett pulsåderbråck kan opereras i förebyggande syfte om bråcket upptäcks innan det har brustit. Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl kallas även aneurysm.

Hur känns pulsåderbråck?

Du kan ha ett bråck på kroppspulsådern i magen utan att ha något besvär av det. För det mesta kan du inte själv känna ett bråck. Men om bråcket växer ovanligt snabbt kan du kanske känna att det gör ont eller känns ömt. En del personer kan känna att det pulserar i magen.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

 • Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Hur är hjärnan inblandad?

 • Hjärnan är inblandad i det mesta vi gör, känner och upplever. Det är den som ger oss vår personlighet och våra känslor. Det är hjärnan som gör att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Hjärnan kontrollerar också kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Vad är hjärnhinnornas uppgift?

 • Hjärnhinnornas främsta uppgift är att skydda hjärnan. Vi har tre hjärnhinnor: Hårda hjärnhinnan ligger ytterst och är kraftigast. Spindelvävshinnan är den mellersta. Hinnan har fått sitt namn på grund av att den är tunn som ett spindelnät. Mjuka hjärnhinnan ligger innerst.

Vad är ventriklarna i hjärnan?

 • I hjärnan finns fyra hålrum som kallas ventriklar. Ventriklarna har förbindelse med varandra och innehåller en klar vätska som kallas hjärn-ryggmärgsvätska. Den kan också kallas likvor. Vätskan bildas i speciella blodkärl i ventriklarna, och den omger även hjärnan och ryggmärgen.