:

Vad är det viktigaste för en hindu?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det viktigaste för en hindu?
 2. Vad finns det för olika grupper inom hinduismen?
 3. Vad är hinduismens ursprung?
 4. Vad är hinduismens utformning?
 5. Vad är hinduismens tidsuppfattning?
 6. Vilka gudar ingår i hinduismen?

Vad är det viktigaste för en hindu?

För en hindu är det slutgiltiga målet att komma loss från samsara, det eviga kretsloppet av återfödelse. Först då blir man frälst. Men vägen dit är lång och går genom många liv fyllda av goda gärningar, s.k. karma. De viktigaste tankarna inom hinduismen är därför tron på själavandring och karma.

Vad finns det för olika grupper inom hinduismen?

Större religiösa riktningar inom hinduismen

 • Shaivism.
 • Vaishnavism.
 • Shaktism.
 • Smartism.
 • Juridisk definition.
 • Gemensamhetsdefinition.
 • Induskulturen.
 • Vedisk religion.

Vad är hinduismens ursprung?

 • Det finns många teorier om hinduismens ursprung. En teori är att det runt floden Indus (som ligger i nutidens Pakistan) växte upp en civlisation mellan år före Kristus. Folket hade mörk hudfärg och kallades dravider. Draviderna vid Indusfloden blev attackerade många gånger och det formade deras civilisation.

Vad är hinduismens utformning?

 • Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Vad är hinduismens tidsuppfattning?

 • Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp ( samsara) av födelse, död och pånyttfödelse. Bild: SO-rummet.se.

Vilka gudar ingår i hinduismen?

 • Det finns massor av gudar inom hinduismen. De tre största är Brahma skaparguden, Vishnu bevararen och Shiva förstöraren..Alla 3 av dessa gudar ingår i en treenighet där Brahma är skaparen av världen, Shiva håller igång den och Visnu låter världen gå under och sen kommer den återuppskapas igen.