:

Hur sätter man in en spaljé?

Innehållsförteckning:

 1. Hur sätter man in en spaljé?
 2. Hur gör man spaljé?
 3. Vilket virke till spaljé?
 4. Hur förankra spaljé?
 5. Hur bygger man ett insynsskydd?
 6. Hur bygga Spalje armeringsnät?
 7. Hur montera vindskydd?

Hur sätter man in en spaljé?

Martin Timell tipsar: Bygga spaljé

 1. Staka ut platsen och placeringen av spaljén. ...
 2. Jordankare är bra att använda som stolpfästen där jordmånen är lättforcerad. ...
 3. Kapa ribborna. ...
 4. Skruva fast ribborna på stolparna. ...
 5. Hörnet kan man göra på lite olika sätt. ...
 6. Skruva avslutningsvis en överliggare på stolpkrönen.

Hur gör man spaljé?

Så bygger du Ernst enkla spaljé

 1. Lägg reglarna så att de bildar en ram och skruva ihop dem.
 2. Mät ut mitten av ramen och portionera ut ribborna utifrån det, med jämna mellanrum.
 3. Skruva fast ribborna i ramen, och gör motsvarande med ribborna på andra ledden, så att ribborna bildar ett rutnät.

Vilket virke till spaljé?

Använd bärläkt 23x36 mm eller staketribba 28x45 mm som spjälor för din spaljé. Tänk på att desto grövre virke du använder desto stabilare blir din konstruktion. De monteras omlott på vardera sida om stolparna. Avståndet mellan varje spjäla är en spjälbredd, det vill säga 45 millimeter.

Hur förankra spaljé?

Spaljéns stolpar fästs i jordankare som slås ner i marken. Alla ribbor sitter horisontellt och är skruvade ömsom på ena, ömsom på andra sidan av stolparna med förskjutning. Det gör att luften stoppar upp och silas mellan ribborna.

Hur bygger man ett insynsskydd?

Det går naturligtvis att bygga ett plank. Men plank kräver ofta bygglov, och måste förankras väl eftersom det blir ett hårt tryck mot det från vinden. En allt vanligare lösning är köpa skärmskydd eller staket som färdiga moduler. Dels blir det mindre arbete, dels blir det en hållbar och snygg lösning.

Hur bygga Spalje armeringsnät?

Gör såhär:

 1. Kapa till reglarna och måla i önskad kulör.
 2. Jacka ur halva regeln där reglarna korsar varandra. ...
 3. Skruva ihop ramen till spaljén.
 4. Spika fast armeringsnätet med mälor på ramens baksida. ...
 5. Fäst jordankarna nedtill på reglarna.
 6. Ställ spaljén på plats och tryck försiktigt ned jordankarna så att spaljén blir vågrät.

Hur montera vindskydd?

Om vindskyddet ska byggas på altanen är det lättast att sätta stolparna i en stolpfot som skruvas fast i altangolvet. Om vindskyddet ska förankras i marken bör du först undersöka hur marken är där du har tänkt att ha stolparna. Markera sträckan med ett snöre som du spänner mellan pinnar. Kontrollera att allt är rakt.