:

Hur funkar vindskydd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar vindskydd?
  2. Hur man gör en skärmvägg?
  3. Hur bygger man en slogbod?
  4. Hur högt ska ett vindskydd vara?
  5. Vilken vindskydd?

Hur funkar vindskydd?

Ofta tre väggar med tak i timmer eller brädor där den fjärde sidan är öppen. Vissa är gjorda så att man kan övernatta i dem, andra enbart för kortare raster/fikapauser. Ibland är vindskydden konstruerade så att en eldstad under tak också ryms, dessa vindskydd kallas slogbod (slåtterkoja) i gammal svensk byggtradition.

Hur man gör en skärmvägg?

Så här enkelt monterar du skärmar för insynsskydd: Ingen gjutning med betong behövs. Stolpfästet slås ned i marken med ett slagverktyg, viktigt är att kontrollera så att riktningen blir lodrätt. Trästolpen skruvas fast i stolpfästet. Skärmväggen eller staketet monteras med hjälp av vinkelbeslag.

Hur bygger man en slogbod?

Brädorna i taket är liksom dem i golvet 28 mm tjocka men har olika bredd beroende på var de har sågats ur stammen. Det ger ett mer rustikt intryck av slogboden. Fasadbrädorna, som inte har barkats eller sågats i kanten - det gör dem extra billiga, skruvas fast så tätt intill varandra som möjligt.

Hur högt ska ett vindskydd vara?

Som regel måste du ha byggnadslov för att sätta upp ett staket eller plank som är högre än 180 cm. Det kan dock finnas lokala undantag vad gäller plankets höjd, utseende eller andra faktorer. Ta därför alltid kontakt med byggnadsnämnden innan du sätter upp vindskyddet, så slipper du tråkigheter i efterhand.

Vilken vindskydd?

Vindskydd skapade av växtlighet ger ett mer naturligt intryck. Absolut bäst vindstopp ger barrväxtridåer, och dessa fungerar även vintertid. Vill du ändå ha lövväxter bör du välja en sort som har tidigt lövutspring. - Barriärer som är breda, det vill säga inte bara en linje av häck, fungerar bättre.