:

Vad menas med akut omhändertagande och vilka grundregler är viktiga att känna till vid akut omhändertagande?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med akut omhändertagande och vilka grundregler är viktiga att känna till vid akut omhändertagande?
 2. Vad är det viktigaste steget att göra först vid akut omhändertagande?
 3. Varför gör du dessa åtgärder på skadeplatsen?
 4. Hur kan du göra för att kontrollera om hen kan röra på armar och ben?
 5. Varför är det viktigt att arbeta utifrån ABCDE vid sjukdom eller skada?
 6. När används Näskantarell?
 7. Vad händer på en akutmottagning?
 8. Vad kan livsfarligt läge innebära?
 9. Varför ska Bedömning och åtgärder göras utifrån modellen L ABCDE?
 10. Hur gör du för att kontrollera om hen går att väcka?

Vad menas med akut omhändertagande och vilka grundregler är viktiga att känna till vid akut omhändertagande?

Akut omhändertagande är en arbetsrutin som används för akut sjuka eller skadade patienter för att på ett så effektivt sätt som möjligt öka deras chanser till överlevnad och för att inget viktigt ska glömmas bort i omhändertagandet av en patient. Rutinen följer ett alfabetiskt schema A - B - C och så vidare.

Vad är det viktigaste steget att göra först vid akut omhändertagande?

GRUNDSTRUKTUR I ETT INITIALT OMHÄNDERTAGANDE Starta därefter med att överblicka situationen vad gäller säkerhet, situation och behov av stöd. Därefter kontrolleras cABCDE för att identifiera och stabilisera akuta livshotande tillstånd.

Varför gör du dessa åtgärder på skadeplatsen?

Ett snabbt och professionellt omhänder- tagande på skadeplatsen ger större överlevnadschanser för de skadade. Det är därför viktigt att all räddningstjänstpersonal har goda kunskaper och träning i prehospitalt akut omhändertagande.

Hur kan du göra för att kontrollera om hen kan röra på armar och ben?

Fråga den skadade om hen kan röra händer, armar, fötter och ben. Utför känselkontroll i händer, armar, fötter och ben (genom att klämma/nypa försiktigt). Fråga om den skadade känner strålningar, domningar eller att det sticker i armar eller ben.

Varför är det viktigt att arbeta utifrån ABCDE vid sjukdom eller skada?

Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE syftar primärt till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning. Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure.

När används Näskantarell?

Om det är svårt att hålla fria luftvägar kan en näskantarell eller svalgtub sättas in. Observera att svalgtub endast får användas om patienten är medvetslös.

Vad händer på en akutmottagning?

Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är.

Vad kan livsfarligt läge innebära?

L – Livsfarligt läge Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

Varför ska Bedömning och åtgärder göras utifrån modellen L ABCDE?

Inom ambulanssjukvården/prehospitalt används ofta begreppet L-ABCDE i omhändertagandet, där L står för livsfarligt läge. Prioritera alltid din egen säkerhet så att du inte hamnar i en situation där du själv utsätts för fara. Använd tillgänglig skyddsutrustning, till exempel handskar, visir, munskydd och förkläde.

Hur gör du för att kontrollera om hen går att väcka?

Vid medvetslöshet:

 1. Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om.
 2. Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från nödcentralen.
 3. Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.
 4. Öppna luftvägarna. ...
 5. Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen genom att: