:

Har Norge verdens reneste olje?

Innehållsförteckning:

  1. Har Norge verdens reneste olje?
  2. Hvorfor er norsk olje best?
  3. Hvorfor er olje og gass farlig for miljøet?
  4. Hvem har den reneste oljen?
  5. Er norsk olje ren?
  6. Hva er ren olje?
  7. Hva er ulempen med olje?
  8. Hvordan forurenser oljeindustrien?
  9. Er olje miljøvennlig?
  10. Er norsk olje renere enn annen olje?

Har Norge verdens reneste olje?

Det er en myte at norsk olje er den reneste i verden. Selv om vi har god offentlig styring og gjennomfører en rekke tiltak for å begrense utslippene, finnes det flere produsenter som har lavere utslipp. Dette viser forskning blant annet publisert i tidsskriftet Science.

Hvorfor er norsk olje best?

Grunnen til at Norge bør få oljeinntektene framfor andre land i framtiden, er ifølge Schjøtt-Pedersen at vi har den reneste oljen og gassen i verden. Nærmere bestemt betyr det, ifølge Schøtt-Pedersen, at vi har de laveste utslippene av CO₂ fra selve produksjonen av olje og gass ute på våre plattformer.

Hvorfor er olje og gass farlig for miljøet?

Olje- og gassvirksomheten er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge. ... Produksjonen av olje og gass med installasjoner, legging av rørledninger, transport og foredling, fører til utslipp til vann, luft og havbunn. Utslippene og forurensingen har konsekvenser for miljøet både lokalt, regionalt og globalt.

Hvem har den reneste oljen?

Oljebransjen har lenge påstått at norsk olje og gass er “verdens reneste”. Sannheten er at gigantfelter i Saudi-Arabia er både renere og billigere, og ikke ligger i sårbare havområder. I alle tilfeller utgjør utslippene fra oljeproduksjon bare 2-3% av de totale co2-utslippene.

Er norsk olje ren?

Olje fra Norge er på ingen måte renere enn olje fra andre land. Det er selve bruken av oljen som fører til klimaendringer, produksjonen står kun for omkring 2 prosent av de totale utslippene. Det er på ingen måte nok å produsere fossil energi med lavere utslipp fra produksjon.

Hva er ren olje?

Ren olje er olje og gass som forurenser lite ved produksjon. Med produksjon menes det både selve prosesseringen, men også lasting, lagring og transport av petroleumet. Produksjonen står for en vesentlig andel av Norges CO2 utslipp.

Hva er ulempen med olje?

Fordeler og ulemper.. Olje/gass er ikke fornybar. ... Forbrenning av olje og gass medfører forurensende utslipp av flere stoffer, bl. a. nitrogen og svovel som medvirker til sur nedbør, men først og fremst store mengder CO2, som er en viktig drivhusgass og dermed fører til temperaturstigning på jorda.

Hvordan forurenser oljeindustrien?

Oljeforurensning er forurensning som skyldes utslipp av olje i vann, i elver, til havs eller på land. Det antas at det hvert år slippes ut 5–8 millioner tonn olje på denne måten. Forurensningen har tre hovedkilder: landbasert forurensning, utslipp fra skip og utslipp fra oljevirksomheten til havs.

Er olje miljøvennlig?

Olje fra Norge er på ingen måte renere enn olje fra andre land. Det er selve bruken av oljen som fører til klimaendringer, produksjonen står kun for omkring 2 prosent av de totale utslippene. Det er på ingen måte nok å produsere fossil energi med lavere utslipp fra produksjon. ... Gass må reduseres med 74 prosent.

Er norsk olje renere enn annen olje?

Olje fra Norge er på ingen måte renere enn olje fra andre land. Det er selve bruken av oljen som fører til klimaendringer, produksjonen står kun for omkring 2 prosent av de totale utslippene. Det er på ingen måte nok å produsere fossil energi med lavere utslipp fra produksjon. ... Gass må reduseres med 74 prosent.