:

Hur underhåller man en värmepump?

Innehållsförteckning:

  1. Hur underhåller man en värmepump?
  2. Hur ofta rengöra filter luftvärmepump?
  3. Hur ofta byta filter värmepump?
  4. Vad ingår i en service på en värmepump?
  5. Hur ofta byta filter Nibe?

Hur underhåller man en värmepump?

En värmepump behöver lite underhåll, för att hålla länge och ge en bra effekt.

  1. Rengör. Filtret i innedelen ska rengöras med jämna mellanrum. ...
  2. Avlägsna snö Utomhusdelen behöver hållas fri från snö. ...
  3. Avlägsna onaturlig isbildning med varmvatten. ...
  4. Undvik isbildning under värmepumpen.

Hur ofta rengöra filter luftvärmepump?

Vi rekommenderar att du rengör luftfiltret minst var tredje månad. Om det finns mycket damm i filtret efter tre månader, bör du rengöra filtret oftare. Damm i filtret kan beror på olika saker, pågående renovering eller husdjur.

Hur ofta byta filter värmepump?

Börja med att öppna frontluckan på din värmepump. Det första du ser när du öppnar luckan är de filter som vi kallar de grova filtren. De fångar upp de största partiklarna, till exempel damm, hår och pälshår från djur. Dessa filter ska rengöras en gång i månaden eller oftare vid behov.

Vad ingår i en service på en värmepump?

Din värmepump behöver regelbundet underhåll. Det betyder att du måste torka av damm och rengöra filtren med jämna mellanrum. Värmepumpens inomhusdel bör också dammsugas vid behov. Ju bättre du är på regelbundet underhåll, desto bättre kommer din värmepump att fungera.

Hur ofta byta filter Nibe?

Fabriksinställningen för påminnelsen är var tredje månad (ändringsbart) , om strömmen bryts till produkten börjar tidräkningen om från början. Även om filtret ser rent ut samlas det smuts i det och detta påverkar filtrets effektivitet. Byt det därför efter ca. 1 år.