:

Vad är en Referatmarkering?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en Referatmarkering?
 2. Vad är referat annons?
 3. Hur används referatmarkörer?
 4. Vad betyder det att ett referat ska vara sakligt?
 5. Vad är ett referat universitet?
 6. Varför är det viktigt att ha med källhänvisningar och referatmarkörer i utredande texter?
 7. Vad är referatmarkeringar?
 8. Hur ska man skriva ett referat?
 9. Vad betyder att referera?

Vad är en Referatmarkering?

Använd referatmarkeringar för att visa att det är en sammanfattning av någon annans text. Glöm inte att ange källan i inledningen och att kontrollera att alla uppgifter om källan finns med. Kontrollera att referatet inte är för långt, till exempel genom att räkna orden.

Vad är referat annons?

Annonsera referatet Läsaren förstår då genom din inledande annonsering att texten är en sammanfattning av innehållet och att det inte är din egen fantasi som skenar iväg. ... utan en annonsering skulle läsaren förmodligen anta att det rör sig om inledningen till en berättelse du själv har skrivit.

Hur används referatmarkörer?

För att sammanfattningen med egna ord ska bli ett referat behöver du också använda referatmarkörer såsom menar, skriver, understryker, belyser eller anser för att synliggöra att texten du återger har skrivits av någon annan än dig.

Vad betyder det att ett referat ska vara sakligt?

Alla referat måste vara sakliga och korrekta. Sakligt innebär att man inte lägger till eller drar ifrån något och korrekt innebär att alla saker är riktigt återgivna.

Vad är ett referat universitet?

Referat är grunden i akademiskt skrivande, eftersom texterna bygger på tidigare kunskap om ämnet. Syftet med att referera är att återge det viktigaste i en text eller en utsaga, som är relevant för din text. ... Välj ut det som är relevant för din text. Anteckna begrepp och nyckelord som måste ingå i referatet.

Varför är det viktigt att ha med källhänvisningar och referatmarkörer i utredande texter?

När man skriver texter är det bra att använda sig av referatmarkörer för att göra det tydligt för läsaren att det du skriver i texten inte kommer från dig själv. Med andra ord är det en markering i texten som visar att det inte är du själv som säger det.

Vad är referatmarkeringar?

 • Referatmarkering. Med referatmarkeringar talar du om vem som påstår eller tycker något. Med hjälp av dem signalerar du för läsaren att det inte är du som tycker eller anser något, utan någon annan. Ett bra riktmärke är att ha en referatmarkering i varje stycke av referatet. Exempel på referatmarkeringar:

Hur ska man skriva ett referat?

 • Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text. Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten.

Vad betyder att referera?

 • Att referera betyder att återge, återberätta något man sett, hört eller läst. När man refererar någonting återger man alltså det viktigaste i en händelse, ett förlopp eller en text.