:

Hur gör man referatmarkörer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man referatmarkörer?
 2. Vad är referatmarkörer exempel?
 3. Vilka ord eller fraser kan fungera som referatmarkörer?
 4. Varför använder man Referatmarkörer?
 5. Vad är en Referatmarkör och varför använder man sådana?
 6. Vad är referatmarkeringar?
 7. Vad betyder att referera?
 8. Hur ska du skriva ett referat?

Hur gör man referatmarkörer?

I din löpande text skall du använda dig av referatmarkörer för att markera att du är objektiv när du återger det någon annan har sagt. När du refererar till det någon sagt skall du alltid använda personens hela namn och gärna även titeln, till exempel, Bibliotekarien Kirsi Rutanen..

Vad är referatmarkörer exempel?

Exempelreferatmarkörer

 • frågar sig om.
 • tycker.
 • understryker.
 • påpekar.
 • anser.
 • påstår.
 • hävdar.
 • belyser.

Vilka ord eller fraser kan fungera som referatmarkörer?

För att sammanfattningen med egna ord ska bli ett referat behöver du också använda referatmarkörer såsom menar, skriver, understryker, belyser eller anser för att synliggöra att texten du återger har skrivits av någon annan än dig.

Varför använder man Referatmarkörer?

För att sammanfattningen med egna ord ska bli ett referat behöver du också använda referatmarkörer såsom menar, skriver, understryker, belyser eller anser för att synliggöra att texten du återger har skrivits av någon annan än dig.

Vad är en Referatmarkör och varför använder man sådana?

När man skriver texter är det bra att använda sig av referatmarkörer för att göra det tydligt för läsaren att det du skriver i texten inte kommer från dig själv. Med andra ord är det en markering i texten som visar att det inte är du själv som säger det.

Vad är referatmarkeringar?

 • Referatmarkering. Med referatmarkeringar talar du om vem som påstår eller tycker något. Med hjälp av dem signalerar du för läsaren att det inte är du som tycker eller anser något, utan någon annan. Ett bra riktmärke är att ha en referatmarkering i varje stycke av referatet. Exempel på referatmarkeringar:

Vad betyder att referera?

 • Att referera betyder att återge, återberätta något man sett, hört eller läst. När man refererar någonting återger man alltså det viktigaste i en händelse, ett förlopp eller en text.

Hur ska du skriva ett referat?

 • Det finns många olika sätt att skriva ett referat. Här är ett tillvägagångssätt: 1) Läs genom texten snabbt (skumläsning). 2) När du läst igenom den, skriv en mening om vad texten handlar om.