:

Hur gör man ett referatmarkör?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man ett referatmarkör?
 2. Hur börjar man på ett referat?
 3. När ska man använda referatmarkörer?
 4. Vad är Referatmarkörer exempel?
 5. Hur skriver man ett referat universitet?
 6. Hur ser en referatmarkörer ut?

Hur gör man ett referatmarkör?

Använd gärna en referatmarkör som förstärker författarens inställning: ”undrar”, "tycker", ”frågar sig”, "hävdar med bestämdhet", "föreslår" osv. Var försiktig med värderande referatmarkörer, som t. ex. "påstår" för det är värdeladdat och ger intrycket att skribenten ifråga inte vet utan bara "tycker".

Hur börjar man på ett referat?

inledning med källangivelse Ett referat har ingen egen rubrik och det startar med en källangivelse. Källangivelsen fungerar som inledning samtidigt som den visar vem som har skrivit originaltexten och var den kan återfinnas.

När ska man använda referatmarkörer?

För att sammanfattningen med egna ord ska bli ett referat behöver du också använda referatmarkörer såsom menar, skriver, understryker, belyser eller anser för att synliggöra att texten du återger har skrivits av någon annan än dig.

Vad är Referatmarkörer exempel?

Exempelreferatmarkörer

 • frågar sig om.
 • tycker.
 • understryker.
 • påpekar.
 • anser.
 • påstår.
 • hävdar.
 • belyser.

Hur skriver man ett referat universitet?

Lär dig skriva referat

 1. Läs igenom källtexten flera gånger. ...
 2. Välj ut det som är relevant för din text.
 3. Anteckna begrepp och nyckelord som måste ingå i referatet.
 4. Lägg ifrån dig boken.
 5. Utgå från nyckelorden och sammanfatta texten med egna ord och meningar.
 6. Kontrollera referatet mot källtexten.

Hur ser en referatmarkörer ut?

Referatmarkören består vanligtvis av ett sägeverb, d.v.s. ett verb av typen säger, skriver, påstår, hävdar, menar, tycker, yttrar, bedyrar, insinuerar, etc.