:

Vad är en figur och tabellförteckning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en figur och tabellförteckning?
  2. Kan man måla i Word?
  3. Kan inte rita i Word?
  4. Hur gör man Tabellförteckning?
  5. Hur man skriver en bildtext?

Vad är en figur och tabellförteckning?

Du kan lista och ordna figurer, bilder eller tabeller i Word genom att skapa en figurförteckning, ungefär som en innehållsförteckning. ... Word sedan efter dina beskrivningar i dokumentet och lägger automatiskt till en lista med figurer, sorterade efter sidnummer.

Kan man måla i Word?

Klicka på den plats i dokumentet där du vill skapa ritningen. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer. När du hittar den figur du vill infoga dubbelklickar du på den för att infoga den automatiskt eller klickar och drar för att rita den i dokumentet.

Kan inte rita i Word?

I Word måste du vara i utskriftslayouten för att kunna rita med penna. Om fliken Rita är nedtonad så att du inte kan välja en penna går du till fliken Visa och väljer Utskriftslayout. Tryck igen för att öppna menyn med alternativ för Tjocklek och Färg för pennan. Välj önskad storlek och färg.

Hur gör man Tabellförteckning?

Infoga beskrivning Klistra in din figur eller tabell på vanligt sätt i Word. Ställ markören på raden ovanför figuren och gå in i menyn “referenser”. Klicka på ”Infoga beskrivning”. Formatera förteckningen så som du vill att den ska se ut och klicka sen OK.

Hur man skriver en bildtext?

Ett tips är att formulera bildtexten som om du skulle säga den högt, men inte som om det var en rubrik eller ett telegram. Hjälp läsaren att få ut så mycket information som möjligt av bilden. Berätta gärna något mer än vad som framgår av själva bilden. Avsluta alla bildtexter med punkt.