:

Måste aktiebolag lämna ut kvartalsrapporter?

Innehållsförteckning:

 1. Måste aktiebolag lämna ut kvartalsrapporter?
 2. När publiceras kvartalsrapporter?
 3. Vad är en q3 rapport?
 4. Hur läser man en delårsrapport?
 5. Vem avger delårsrapport?
 6. När släpps Q2 rapporter?
 7. När ska årsredovisning offentliggöras?
 8. Vilka bolag ska lämna in delårsrapport?
 9. När släpps Q3 rapporter?
 10. Hur ser en delårsrapport ut?

Måste aktiebolag lämna ut kvartalsrapporter?

Ett börsnoterat aktiebolag måste i allmänhet upprätta kvartalsrapporter för att uppfylla börsens krav, t ex ställer Stockholmsbörsen krav på deras börsbolag att de måste rapportera kvartalvis.

När publiceras kvartalsrapporter?

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2021 kommer att publiceras den 8 februari 2022. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 kommer att publiceras den .

Vad är en q3 rapport?

Varje kvartal lämnar noterade bolag en rapport över hur bolaget har utvecklats under det senaste kvartalet. Kvartalsrapporten inleds med en sammanfattning. ... Här får vi en överblick av vad som har hänt under senast rapporten samt några nyckeltal.

Hur läser man en delårsrapport?

Resultaträkning. I resultaträkningen hittar du information om intäkter, kostnader och resultatet. Intäkter och kostnader brukar redovisas i en viss ordning för att på de två sista raderna avslutas med skatt och årets resultat.

Vem avger delårsrapport?

Det är företaget som bedömer om de måste ta fram en delårsrapport. Bolagsverket kan besluta att styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska betala vite om de inte lämnar in en delårsrapport.

När släpps Q2 rapporter?

Du söker efter ett bolag genom att skriva in symbolen alternativt hela eller delar av företagsnamnet....– datum för rapporter och stämmor på börsen.

DatumBolagHändelse
2021-12-28Phase Holographic Imaging PHIDelårsrapport Q2
2021-12-29Goobit GroupExtrastämma

När ska årsredovisning offentliggöras?

Årsredovisningen ska vara hos oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Då är du säker på att hinna rätta till brister som vi eventuellt hittar innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift.

Vilka bolag ska lämna in delårsrapport?

Vilka ska skicka in en delårsrapport?

 • börsbolag – företag vars andelar eller skuldebrev är noterade på börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.
 • finansiella holdingföretag – företag som helt eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är: ...
 • banker.
 • kreditmarknadsföretag.

När släpps Q3 rapporter?

Du söker efter ett bolag genom att skriva in symbolen alternativt hela eller delar av företagsnamnet....– datum för rapporter och stämmor på börsen.

DatumBolagHändelse
2021-11-16M.O.B.A NetworkÅrsrapport
2021-11-16MoniventDelårsrapport Q3
2021-11-16Nanoform FinlandExtrastämma
2021-11-16NeodynamicsDelårsrapport Q3

Hur ser en delårsrapport ut?

Innehåll i delårsrapporten Rapporten ska innehålla följande delar: en balansräkning i sammandrag – minst de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen. en resultaträkning i sammandrag – minst de rubriker och delsummeringar som redovisades i den senaste årsredovisningen.