:

Hur man gör en bra inledning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en bra inledning?
 2. Hur gör man en fördjupning?
 3. Hur presenterar man en frågeställning?
 4. Hur skriver man en bra inledning till en Faktatext?
 5. Vad innebär fördjupning?
 6. Hur presenterar man sin uppsats?

Hur man gör en bra inledning?

2.1 Inledning I inledningen bör läsaren få en överblick över uppsatsen / rapporten och en orientering i ämnet. Inledningen bör innehålla en sammanfattning av syftet och de problem du sökt svar på. Här beskrivs hypoteser, avgränsningar och du kan också kortfattat redogöra för uppsatsens struktur.

Hur gör man en fördjupning?

Tips på hur man kan skriva ett fördjupningsarbete

 1. Att samla material.
 2. Kan du lita på de källor du använder?
 3. Vad – handlar det om?
 4. Vem – har skrivit detta?
 5. När – är innehållet aktuellt?
 6. Hur – vilken typ av språk?
 7. Varför – I vilket syfte: upplysning, propaganda, reklam, underhållning?
 8. Var – land, plats, organisation?

Hur presenterar man en frågeställning?

Inledning I inledningen börjar du med att presentera din frågeställning på ett intresse- väckande sätt. Läsaren är inte alls lika intresserad av ditt ämne som du är, utan måste lockas att bli nyfiken. Du förklarar vilken din problemställning är och varför den är intressant, dvs. det som vi hittills talat om.

Hur skriver man en bra inledning till en Faktatext?

Inledning. Inledningen syftar till att leda in läsaren på det ämne som arbetet berör. Om man har en uttalad fråga som arbetet kommer att fokusera på bör den vara tydligt uttryckt I inledningen. Det är ofta lättast att skriva inledningen i slutet, när du vet vad arbetet faktiskt innehåller.

Vad innebär fördjupning?

Det är en geografisk avgränsning där man fokuserar på exempelvis en stadsdel eller en tätort i kommunen och gör en mer grundlig analys av den än vad som är fallet i översiktsplanen.

Hur presenterar man sin uppsats?

Introduktionen i en uppsats skall vara längre än i en artikel, för den skall introducera även icke- specialister i ämnet. Den avslutas med att beskriva studiens syfte och frågeställning/hypotes. Syfte och frågeställning/hypotes måste vara kort och koncist. Beskriv och motivera din metod och det material du använt.