:

Hur gör man bildkällor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man bildkällor?
 2. Hur gör man källhänvisning för bilder?
 3. Hur gör man en korrekt källhänvisning?
 4. Hur skriver man en tryckt källa?
 5. Hur refererar man till en bild Harvard?
 6. Hur refererar man till bilagor?
 7. Hur ser en korrekt källhänvisning ut?
 8. Hur skriver man källförteckning och källkritik?

Hur gör man bildkällor?

En bild eller figur som du återger i din uppsats är en källa på samma sätt som en text är en källa. Gör därför alltid en källhänvisning (referens) till bilden eller figuren. I referensen ska det framgå att du har fått tillstånd att återge bilden eller figuren, om det är så att tillstånd krävs.

Hur gör man källhänvisning för bilder?

I figurförteckningen eller referenslistan anger du:

 1. Upphovspersonen till illustrationen.
 2. Källans utgivningsår.
 3. Illustrationens titel.
 4. Vilken sorts illustration det är, t ex [fotografi]
 5. Ordet I: följt av referens till källan, t ex upphovsperson, titel, förlagsort och förlag.

Hur gör man en korrekt källhänvisning?

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges.

Hur skriver man en tryckt källa?

En tryckt bok anges i källförteckningen på följande sätt: Författarens efternamn, Första bokstaven av författarens förnamn. Publiceringsåret. Verkets namn.

Hur refererar man till en bild Harvard?

 1. Efternamn, initial. (Årtal). Titel : ev undertitel. Utgivningsort: Förlag.
 2. Efternamn, initial.. ( Årtal). Titel [Fotografi]. URL [Datum för då illustrationen hämtades]
 3. Organisation (Årtal eller u.å.) Titel : undertitel [fotografi]. Tillgänglig: Databasens namn.

Hur refererar man till bilagor?

För att referera till en bilaga kopplad till uppsatsen anges bilagans namn i den löpande texten. Refererade bilagor skall inte anges i referenslistan. Återge ett citat ordagrant som det står i originalverket.

Hur ser en korrekt källhänvisning ut?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur skriver man källförteckning och källkritik?

Källkritik

 1. Verkar innehållet vettigt? Stämmer fakta? ...
 2. Vem har skrivit texten, publicerat sidan på internet? Är det någon som kan sin sak?
 3. I vilket syfte är texten skriven? Är det för att informera, sälja eller framföra åsikter?
 4. När är sidan uppdaterad, boken publicerad? Har sidan blivit uppdaterad på länge?