:

Hur görs en Arbetsförmågebedömning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur görs en Arbetsförmågebedömning?
  2. När ska man göra en Arbetsförmågebedömning?
  3. Vem gör Arbetsförmågebedömning?
  4. Vad är en Arbetsförmågeutredning?
  5. Vad händer efter Arbetsförmågebedömning?
  6. Vem ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?

Hur görs en Arbetsförmågebedömning?

Arbetsförmågebedömningen resulterar i en skriftlig rapport med ett utlåtande om aktuella besvär och svårigheter, möjligheter och förmågor. Vidare görs en bedömning av hur och i vilken grad arbetsförmågan är påverkad, prognos, rehabiliteringsförutsättningar samt ges åtgärdsförslag.

När ska man göra en Arbetsförmågebedömning?

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga när den har förändrats på grund av en skada eller sjukdom. Syftet är att ge arbetsgivaren ett underlag som gör det möjligt att vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa medarbetaren tillbaka till arbete.

Vem gör Arbetsförmågebedömning?

Arbetsterapeut gör en arbetsförmågebedömning. Läkare gör en medicinsk bedömning. Fysioterapeut gör en ergonomisk bedömning. Psykolog gör en psykologisk bedömning.

Vad är en Arbetsförmågeutredning?

Du som har försörjningsstöd och behöver veta hur mycket du klarar av att arbeta kan få hjälp genom en arbetsförmågeutredning. Du som behöver veta vilka arbetsuppgifter du klarar av och hur mycket du kan arbeta kan få en utredning via kommunen.

Vad händer efter Arbetsförmågebedömning?

En arbetsförmågebedömning krävs för bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, ett läkarintyg räcker ofta inte som underlag. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen i förtid, kan arbetsgivaren ha skäl att avsluta rehabiliteringen.

Vem ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen?

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Det är åtgärder som ska leda till att en person så långt som möjligt ska behålla eller få tillbaka sin fysiska och psykiska funktionsförmåga. Patientens arbetsgivare ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.