:

Hur man gör en avläggare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man gör en avläggare?
 2. När ska man göra en avläggare?
 3. Måste man göra avläggare?
 4. Vad är spätt yngel?
 5. Hur många avläggare kan man göra på ett samhälle?
 6. När ska man byta drottning?
 7. Hur länge kan ett bisamhälle vara utan drottning?
 8. Vad gör man med ett Puckelsamhälle?
 9. Vad är Paketbin?

Hur man gör en avläggare?

Skaka ner bin från några ramar. Skall avläggaren stå hemma , så skaka ner mycket bin....En variant - bina får dra upp en egen drottning.

 1. En honungsram.
 2. En pollenram.
 3. En ram med ägg/spätt yngel.
 4. En eller flera ramar med täckt yngel.
 5. En ram med vax, gärna utbyggd.
 6. En ram med bara mellanvägg.

När ska man göra en avläggare?

Maj/juni: Samhället kommer att ha ordentligt med täckt yngel att ta till avläggaren i slutet av maj. Det tar tid att få fram ägg- läggande drottningar. Räkna med en månad från det att du larvar om till dess att drottningen är äggläggande.

Måste man göra avläggare?

Avläggare görs för att få fler bisamhällen till den egna biodlingen eller förse blivande biodlare med bisamhällen. Men det är också ett bra sätt för biodlare att förhindra svärmning och därmed inte riskera att förlora delar av eller hela bisamhällen. ... Biodlare säger ibland “att göra avläggare”.

Vad är spätt yngel?

Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom biodling alla bilarver i bisamhällen med honungsbin, tills de övergår i puppstadie och blir täckta av vaxlock i sin cell i vaxkakan. När ägget har kläckts i cellen börjar larvstadiet, då kallas det spätt yngel ända tills bina täcker cellen och bilarven förpuppar sig.

Hur många avläggare kan man göra på ett samhälle?

4-5 ramar brukar räcka. Detta gör jag för att många dragbin kommer att flyga tillbaks till ursprungssamhället och det skulle försvaga avläggaren. Sedan sätter jag på en låda med utbyggda ramar, eller ramar med mellanväggar på avläggaren och sätter på taket.

När ska man byta drottning?

Den byter man så fort som möjligt. Är det sent på året kan man göra det i samband med invintringen. Hur byter jag drottning i ett elakt samhälle? sätter man dit en ny kupa på den gamla platsen med en ny drottning i utätningsbur + lite bin.

Hur länge kan ett bisamhälle vara utan drottning?

Ett bisamhälle lever ungefär två år och dör huvudsakligen på vintern. Den med vax och propolis förberedda boplatsen lämnas då för nästa svärm på våren.

Vad gör man med ett Puckelsamhälle?

Sedan kan biodlaren välja bland följande alternativ:

 1. Bisamhället kan förenas med ett annat bisamhälle där bidrottning finns.
 2. En eller flera ramar med ägg och spätt yngel kan tillsättas från ett annat bisamhälle så att bina kan föda upp en ny drottning.

Vad är Paketbin?

Paketbin kallas inom biodling bin som säljs med en för året nyparad bidrottning, i en bur/paket med cirka 1,5 – 2 kg honungsbin. Köparen placerar bina i bikupa med honungsramar. ... Paketbin säljs hos vissa biodlare.