:

Hur anpassar sig djur i havet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anpassar sig djur i havet?
 2. Vilka djur finns i svenska vatten?
 3. Hur lever djuren i havet?
 4. Vilka djur finns det i havet?
 5. Vilka djur finns i svenska sjöar?
 6. Vilka djur finns i Norden?

Hur anpassar sig djur i havet?

De djur som lever där har anpassat sig efter de regelbundna men dramatiska förändringarna i miljön. På ytan kryper nätsnäckor och enstaka sjöstjärnor. Men de flesta djur är nergrävda, och det enda man ser är snirkliga sandhögar från sandmask, håligheter där småfisk har bon eller öppningar för sandmusslans sifoner.

Vilka djur finns i svenska vatten?

Växter och djur i våra hav

 • Ålgräs.
 • Blåstång.
 • Fjäderslick.
 • Blåmussla.
 • Gråsäl.
 • Tångsnälla.
 • Torsk.
 • Slät havstulpan.

Hur lever djuren i havet?

I havet bor massor av fantastiska varelser – allt från små pluttiga plankton till jättelika blåvalar. Havsvarelserna lever på olika sätt – en del betar på botten, en del filtrerar vattnet för att få i sig pytteliten mat och andra är stora och små rovdjur.

Vilka djur finns det i havet?

Växter och djur i våra hav

 • Ålgräs.
 • Blåstång.
 • Fjäderslick.
 • Blåmussla.
 • Gråsäl.
 • Tångsnälla.
 • Torsk.
 • Slät havstulpan.

Vilka djur finns i svenska sjöar?

 • MASKAR.
 • Iglar.
 • Rundmaskar/nematoder.
 • Glattmaskar/Fåborstmaskar.
 • BLÖTDJUR.
 • Snäckor.
 • KRÄFTDJUR.
 • Gråsuggor.

Vilka djur finns i Norden?

En järv fotograferad på Nordens Ark.

 • Amfibier.
 • Amurleopard.
 • Amurtiger.
 • Berguv.
 • Dalapälsfår.
 • Eremitibis.
 • Fjällgås.
 • Fjällnära ko.