:

Hur ändrar man radavstånd på Open Office?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ändrar man radavstånd på Open Office?
 2. Vad är standard radavstånd i Word?
 3. Hur ändrar man radavstånd i Google Dokument?
 4. Vilken storlek är enkelt radavstånd?
 5. Hur gör man nytt stycke i Word?

Hur ändrar man radavstånd på Open Office?

Använd enkelt radavstånd i dokumentet

 1. Markera början av dokumentet.
 2. Gå till Design > Styckeavstånd.
 3. Välj Inget styckeavstånd.

Vad är standard radavstånd i Word?

Standardradavståndet i Word är 1,15. Stycken följs som standard av en tom rad och rubriker har ett utrymme ovanför sig. styckeavstånd och välj sedan Alternativ för radavstånd.

Hur ändrar man radavstånd i Google Dokument?

Ändra rad- och styckeavstånd

 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn.
 2. Välj de rader du vill ändra.
 3. Klicka på Format. Rad- och styckeavstånd.
 4. Välj ett alternativ för radavstånd: Om du vill ändra styckeavståndet klickar du på Enkelt, 1,15, 1,5 eller Dubbelt.

Vilken storlek är enkelt radavstånd?

Brödtext: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd. Normal: Times New Roman, strl 12, enkelt radavstånd.

Hur gör man nytt stycke i Word?

Ett stycke i Word är allt som finns mellan två Enter-tryckningar. Om du vill byta rad utan att det blir nytt stycke (s.k. manuell radbrytning), tryck ”Shift” ( ) och ”Enter”.