:

Vilka observationer gör du vid andningskontroll?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka observationer gör du vid andningskontroll?
  2. Vad är viktigt när du ska observera andningen hos en patient?
  3. Hur och vad ska du göra för att kontroller andningen hos en patient?
  4. Vilket är det enklaste sättet att kontrollera att patienten har fri luftväg?
  5. Vilka 3 snabba och säkra sätt använder du för att bedöma om en patient har fri luftväg?

Vilka observationer gör du vid andningskontroll?

Kontrollera andningen Fortsätt att hålla en öppen luftväg med dina händer och kontrollera nu andning genom att se, lyssna och känna. Denna andningskontroll som består av momenten: se, lyssna och känn, ska inte ta längre tid än 10 sekunder.

Vad är viktigt när du ska observera andningen hos en patient?

Övervakning. Kontrollera alltid att patienten tar tillräckligt djupa andetag med en rimlig frekvens (10-16 andetag/minut) för att säkerställa att koldioxiden vädras ut. Syremättnaden kan också mätas med en pulsoximeter. Notera färgen på läppar, nagelbädd och hud för att se tecken på syrebrist [6,10,11,12].

Hur och vad ska du göra för att kontroller andningen hos en patient?

Kontrolla andningen Håll ditt öra vid munnen och titta mot bröstkorgen. Titta, lyssna och känn efter normal andning.Om personen andas normalt placera denna i stabilt sidoläge. Om personen inte andas eller andas onormalt, ring 112 och påbörja HLR.

Vilket är det enklaste sättet att kontrollera att patienten har fri luftväg?

Kroppsvätskor. Kräkning och sekret orsakar ofta ofria luftvägar om en patient har nedsatt vakenhet. Rensugning av luftvägarna är viktigt för att skapa fri luftväg och för att förhindra aspiration. Stabilt sidoläge kan med fördel användas för att minska risken för aspiration om patienten i övrigt har en fri luftväg.

Vilka 3 snabba och säkra sätt använder du för att bedöma om en patient har fri luftväg?

En patient som behöver hjälp med att hålla luftvägen fri får aldrig lämnas utan uppsikt....Omedelbara åtgärder vid ofria luftvägar

  • Luta patientens huvud bakåt.
  • Lyft patientens haka (haklyft). ...
  • Lyft patientens käke (käklyft). ...
  • Om det är svårt att hålla fria luftvägar kan en näskantarell eller svalgtub sättas in.