:

Hur gör man diagram i dokument?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man diagram i dokument?
 2. Hur gör man ett diagram på Google Dokument?
 3. Hur gör man ett cirkeldiagram i Google formulär?
 4. Hur gör man en bilaga i Google Docs?
 5. Hur gör man ett linjediagram?
 6. Hur man gör ett diagram i Word?
 7. Hur länkar man i Google Dokument?

Hur gör man diagram i dokument?

Dubbelklicka på diagrammet du vill ändra. Klicka på Konfiguration till höger. under Diagramtyp....Skapa ett diagram

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de celler du vill inkludera i diagrammet.
 3. Klicka på Infoga. Diagram.

Hur gör man ett diagram på Google Dokument?

Lägga till ett nytt diagram i ett dokument eller en presentation

 1. Öppna ett dokument eller en presentation i Google Dokument eller Google Presentationer på datorn.
 2. Klicka på Infoga. Diagram.
 3. Klicka på den diagramtyp du vill lägga till.

Hur gör man ett cirkeldiagram i Google formulär?

Öppna ett formulär i Google Formulär. Klicka på Svar. uppe till höger på ett diagram. Klistra in diagrammet där du vill.

Hur gör man en bilaga i Google Docs?

ex. dokument och foton, från Google Drive....Skicka en bilaga från Google Drive

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på Skriv.
 3. Klicka på Google Drive .
 4. Markera de filer du vill bifoga.
 5. Välj hur du vill skicka filen längst ned på sidan: ...
 6. Klicka på Infoga.

Hur gör man ett linjediagram?

Skapa ett linjediagram

 1. Kopiera exempelkalkylbladets data till ett tomt kalkylblad eller öppna ett kalkylblad med de data som du vill rita i ett linjediagram. ...
 2. Markera de data du vill rita i linjediagrammet.
 3. Klicka på fliken Infoga och sedan på Infoga linje eller Områdesdiagram.
 4. Klicka på Linje med brytpunkter.

Hur man gör ett diagram i Word?

 1. Klicka på den plats i Word-dokumentet där du vill infoga diagrammet.
 2. Gå till gruppen Illustrationer på fliken Infoga och klicka på Diagram.
 3. I dialogrutan Infoga diagram klickar du på ett diagram och klickar sedan på OK.
 4. Ange dina data i det kalkylblad som öppnas automatiskt med diagrammet.

Hur länkar man i Google Dokument?

Lägga till en länk

 1. Öppna en fil i appen Google Dokument eller Presentationer.
 2. Dokument: Tryck på Redigera .
 3. Markera text eller tryck på området i filen där du vill att länken visas.
 4. Tryck på Infoga. ...
 5. Tryck på Länk.
 6. I fältet Text skriver texten du vill länka.