:

Hur arbetar man med Bpsd-registret?

Innehållsförteckning:

  1. Hur arbetar man med Bpsd-registret?
  2. Vilka kan registreras i Bpsd?
  3. Hur kan Bpsd visa sig?
  4. Vad är bra med Bpsd?
  5. Vad menas med Bpsd?

Hur arbetar man med Bpsd-registret?

BPSD-registret

  1. Kartlägga frekvensen och allvarlighetsgraden av BPSD med hjälp av NPI-skalan som är en objektiv skattningsskala.
  2. Ta reda på tänkbara orsaker till BPSD. ...
  3. Sätta in lämpliga åtgärder för att minska BPSD, i första hand omvårdnadsåtgärder så som utevistelse, bemötandeplan, musik eller massage.

Vilka kan registreras i Bpsd?

BPSD-registret är ett register för verksamheter som arbetar med personer med demenssjukdom. Majoriteten av användarna är demensboenden och särskilda boenden inom både kommunal och privat verksamhet.

Hur kan Bpsd visa sig?

BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom och är något som drabbar upp till 90 % av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. BPSD kan t. ex. vara ångest, aggressivitet, oro, apati, mat- och sömnstörningar eller rastlöshet.

Vad är bra med Bpsd?

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till: Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom. Implementering av de nationella riktlinjerna. Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen.

Vad menas med Bpsd?

BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom och är något som drabbar upp till 90 % av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. BPSD kan t. ex. vara ångest, aggressivitet, oro, apati, mat- och sömnstörningar eller rastlöshet.