:

Er Norge et homogent samfunn eller er det et multikulturelt samfunn?

Innehållsförteckning:

  1. Er Norge et homogent samfunn eller er det et multikulturelt samfunn?
  2. Hvordan religion påvirker samfunn og kultur?
  3. Var Norge et homogent samfunn?
  4. Hvilke sammenhenger er det mellom Sosialiseringsprosesser og religion?
  5. Hvilken rolle mener du religion spiller i det norske samfunnet?
  6. Hva er den norske kulturen?

Er Norge et homogent samfunn eller er det et multikulturelt samfunn?

Tidligere var Norge et mer homogent samfunn, der mange anså seg selv som kristne. I dagens Norge er det mange som selv er innvandrere eller har vokst opp i Norge med foreldre eller besteforeldre som er født og/eller oppvokst i et annet land. De har ofte en annen religion enn kristendommen, for eksempel islam.

Hvordan religion påvirker samfunn og kultur?

Det som kjennetegner religion er at det er regler og skikker som må følges. ... Samfunnet vi lever i dag blir også påvirket av religion og kultur fordi landets lover stammer ofte fra hovedreligionen til det landet man bor i. Alle religioner har ett sett av leveregler og krav til holdninger som påvirker tilhengerne.

Var Norge et homogent samfunn?

Det finnes kanskje ikke lenger et eneste land som er 100 % homogent, men det er mange ulike grader av ulike typer samfunn. Norge er nok mer homogent enn mange andre land, men stadig flere kulturer og etnisiteter slår rot i Norge.

Hvilke sammenhenger er det mellom Sosialiseringsprosesser og religion?

Religion er noe vi lærer oss via sosialiseringsprosessen vi går igjennom fra vi blir født og i denne sammenheng har den primære sosialiseringen stor betydning. ... Vi kan dermed si at vår sosialisering, læring og modning avgjør hvor religiøse vi er og hvordan vi lar religionen påvirke vår atferd.

Hvilken rolle mener du religion spiller i det norske samfunnet?

Religion er avgjørende for samfunnet Samtidig kan religion og religiøse opplevelser hjelpe oss mennesker med å finne en identitet innenfor samfunnets normer og idealer – og dermed finne en plass i gruppen, noe som er viktig for sosiale dyr som oss. ... Religion er avgjørende for at samfunn i det hele tatt kan oppstå.

Hva er den norske kulturen?

Hva er norsk kultur? Det er ikke så lett å svare på, for «kultur» er et mangetydig begrep. Store norske leksikon definerer kultur som «tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker». Norsk kultur blir dermed den måten nordmenn tenker, kommuniserer og oppfører seg på.