:

Hur får man bort myror från komposten?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man bort myror från komposten?
  2. Varför luktar komposten illa?
  3. När ska man tömma komposten?
  4. Varför myror i komposten?
  5. Hur får man mask i komposten?
  6. Varför är det varmt i en kompost?
  7. Vad innehåller Kompostströ?
  8. Hur länge Efterkompostera?

Hur får man bort myror från komposten?

Om du vill bli av med myrorna hade jag grävt om komposten, alltså rört runt så mycket jag kan. Samt vattnat. Du kan lägga ett lager med tidningspapper på toppen av komposten så avdunstar inte vattnet lika fort, det fungerar även med gräsklipp.

Varför luktar komposten illa?

Komposten luktar normalt inte illa men den kan göra det t. ex. om man lägger i för mycket matavfall och för lite strömaterial.

När ska man tömma komposten?

Fördelen är att utnyttja kompostens alla näringsämnen. Låter du det ligga kvar länge i varmkomposten lakas materialet ut och ger inget nyttigt tillskott till trädgården. Du bör alltså tömma varmkomposten när den är ungefär 3/4 fylld - inte mer eftersom kompostmaterialet behöver viss syre inne i behållaren.

Varför myror i komposten?

Om man får myror i komposten tyder det på att den är för torr. Blanda materialet du lägger i nästa gång med rejält med vatten eller ta upp en del av komposten och blanda den med vatten. Jag råder dig inte att hälla i vatten i komposten. Det blir lätt för blött.

Hur får man mask i komposten?

Börja med högst 5 deciliter material per vecka och öka mängden successivt i takt med att mängden maskar ökar, upp till 1–2 liter. Blir det för stor mängd är det risk att kompostprocessen blir så häftig att temperaturen i komposten blir för hög. Då kommermaskarna att rymma och gå torkdöden till mötes på golvet.

Varför är det varmt i en kompost?

För att förmultningen ska starta krävs syre, näring och fukt. När förmultningen är igång frigörs energi och det blir varmt. Det är ett tecken på att det fungerar. När kompostmaterialet förmultnat blir det kompostjord.

Vad innehåller Kompostströ?

Innehåller aktivator som påskyndar processen. Med hjälp av kompostströ regleras kol- och kvävebalansen samt fukthalten i komposten, som därmed får de bästa förutsättningarna för att omvandla avfall till lucker och näringsrik kompost. Innehåller även en aktivator som påskyndar processen.

Hur länge Efterkompostera?

Komposten är redo för efterkomposte- ring efter 3-6 månader. Det tar olika lång tid beroende på vad som komposterats, vilken typ av behållare som använts och hur den har skötts. Efterkomposteringen kan ske i en enkel ventilerad behållare eller direkt på marken.