:

Hur slår man längre?

Innehållsförteckning:

  1. Hur slår man längre?
  2. Hur högt ska en driver gå?
  3. Vilken järnklubba slår man längst med?
  4. Hur långt ska golfklubborna gå?
  5. Hur får man högre svinghastighet?

Hur slår man längre?

1) Bollposition. När du ska slå din driver vill du träffa bollen på väg upp i genomsvingen; m.a.o. efter det att klubban har passerat den lägsta punkten i svingen. Då har du bäst chans att få en högre och längre bollbana.

Hur högt ska en driver gå?

HUR HÖGT SKA JAG PEGGA DRIVERN Pegga upp så lite mer än halva bollen är i linje med övre delen av träffytan på klubban. Detta för att du ska kunna träffa bollen i uppsvingen. Genom att slå bollen upp i luften kommer den att flyga högre och längre.

Vilken järnklubba slår man längst med?

Drivern är som sagt var den klubban som har lägst loft och går därmed längst. Men då den inte sätter så mycket backspinn i bollen är risken större för sidoskruv - alltså är drivern den klubban som du slår längst med men även den klubban som går mest snett ifall du träffar fel.

Hur långt ska golfklubborna gå?

Hur långt ska man slå?

KlubbaManKvinna
Driver1 m1 m
Trä 31 m1 m
Trä 51 m m
Järn 31 m m

Hur får man högre svinghastighet?

Grundlagar om du vill öka din svinghastighet

  1. ju längre armar du har ju längre kan du slå bollen (vidd)
  2. ju smidigare du är i kroppen desto längre kan du slå bollen (vidd)
  3. ju starkare du är i handlederna och underarmarna (främst) och bålen desto längre kan du slå bollen (styrka)