:

Hur behandlas mina personuppgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Hur behandlas mina personuppgifter?
  2. Hur skriver man personuppgifter?
  3. Vem har hand om GDPR?
  4. Får man ta med känsliga personuppgifter på en hemsida om en politiker?
  5. Vad räknas som känslig information?

Hur behandlas mina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Hur skriver man personuppgifter?

Enligt lagen ska du ge informationen ”i en koncis, klar och tydlig, begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk”. Därför är det viktigt att du inte fastnar i tungt, juridiskt språk, utan skriver så att läsaren förstår.

Vem har hand om GDPR?

Ansvaret för att GDPR följs ligger hos den personuppgiftsansvarige, inte på den enskilde anställda. Det kan förstås vara svårt att kontrollera, så ett råd man ger är att organisera sig så att personuppgifter av rutin inte sparas på enskildas datorer.

Får man ta med känsliga personuppgifter på en hemsida om en politiker?

Känsliga personuppgifter är de uppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening är förbjuden.

Vad räknas som känslig information?

Med känsliga personuppgifter menas uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening och uppgifter om hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter för att entydigt identifiera ...