:

Vad gör man om man har för högt blodsocker?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man om man har för högt blodsocker?
 2. Hur sänker man insulin?
 3. Får inte ner mitt blodsocker?
 4. Hur mycket är högt blodsocker?
 5. Vad ska man äta när man har högt blodsocker?
 6. Vad påverkar upptaget av insulin?
 7. Vad är symtom på för högt blodsocker?
 8. Vad är tecken på lågt blodsocker?
 9. Hur ofta ska man mäta sitt blodsocker?
 10. Vad är normalt blodsocker under dagen?

Vad gör man om man har för högt blodsocker?

Akut hyperglykemi (högt blodsocker) | Diabeteshandboken....Om man bestämt sig för att larma ambulans kan man om möjlighet finns i väntan på denna:

 1. Sätta iv-nål.
 2. Koppla isoton NaCl (0.9%) eller Ringer-Acetat 1 l/timme.
 3. Övervaka blodtryck, puls och andning.
 4. Eventuellt ge syrgas.

Hur sänker man insulin?

Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt blodsocker. Både för höga och för låga nivåer av socker i blodet är obehagliga.

Får inte ner mitt blodsocker?

Det kan till exempel bero på otillräcklig diabetesbehandling med insulin, GLP-1-receptoragonist eller tabletter, för stort födointag, mindre fysisk aktivitet än planerat, akut sjukdom, stress på arbetet, med mera. Det är mycket viktigt att du i tid åtgärdar en kraftig förhöjning av blodsockret.

Hur mycket är högt blodsocker?

Höga värden, vad kan det bero på? Om du har fastat och ditt P-Glukos är 7,0 mmol/L eller högre flera gånger kan det bero på att du har diabetes. Om du inte har fastat och ditt P-Glukos är 12,2 mmol/L eller högre är det sannolikt att du har diabetes.

Vad ska man äta när man har högt blodsocker?

Ät mycket grönsaker, baljväxter, rapsolja och olivolja, fisk, nötter och frön. Dessa livsmedel ger ett bra skydd mot hjärt-kärlsjukdomar vid diabetes. Ät mindre godis, bakverk och snacks, och drick mindre av sötade drycker.

Vad påverkar upptaget av insulin?

Hur väl insulinet tas upp varierar mellan olika injektionsställen. För det mesta får man snabbare effekt i magområdet och därför ger man ofta snabbverkande insulin i magen. Långverkande insulin ges i låren, skinkan eller magen. Injektionsställenas temperatur och blodcirkulation påverkar upptaget av insulin.

Vad är symtom på för högt blodsocker?

 • Symtom på för högt blodsocker är: 1 trötthet 2 illamående 3 muntorrhet 4 frekvent urinering 5 törst 6 klåda

Vad är tecken på lågt blodsocker?

 • Andra tecken på lågt blodsocker kan vara darrningar, huvudvärk, matthet, hjärtklappning och/ eller synrubbningar. Typiska tecken på högt blodsocker kan vara trötthet, överdriven törst, täta urinträngningar, muntorrhet och torrhet i slemhinnor och hud.

Hur ofta ska man mäta sitt blodsocker?

 • Typ 2 diabetiker som behandlas med tabletter eller kost bör mäta sitt blodsocker 1-2 gånger i veckan, fastande eller 1 1/2 timme efter måltid. Dygnsprofil ska mätas en gång i månaden. ... Detta blodsocker kallas också fasteblodsocker och vanligtvis ligger det mellan 3 och 8 mmol / L.

Vad är normalt blodsocker under dagen?

 • Under dagen kommer ett normalt blodsocker att variera mellan 3 och 7 mmol / L. Beroende på vad du äter kan det komma upp till 10 mmol / L. Normalt blodsocker stiger och sjunker under dagen beroende på den mat och dryck som du intar. Normalt blodsocker regleras till normalvärdet med insulin som produceras i bukspottkörteln.