:

Vad är en Mäklarbild?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en Mäklarbild?
  2. Hur får jag utdrag ur lägenhetsregistret?
  3. Var hittar man Lägenhetsförteckning?
  4. Vad ska ett lägenhetsregister innehålla?
  5. Vad är Lägenhetsbeteckning bostadsrätt?
  6. Vem har rätt att se Lägenhetsförteckning?

Vad är en Mäklarbild?

Mäklarbilden för viss lägenhet innehåller bland annat uppgifter om ägare, lägenhetsnummer, avgift, pantförskrivning, antal rum, yta, andelstal samt överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Hur får jag utdrag ur lägenhetsregistret?

För att ett utdrag ur ett sådant lägenhetsregistret får ni vända er till Skatteverket. Det vi däremot kan plocka fram är antalet lägenheter hos varje bostadsrättsförening samt adress -och kontaktuppgifter till boende i dessa.

Var hittar man Lägenhetsförteckning?

Endast en person har rätt till att få utdrag ur lägenhetsförteckningen, och det är lägenhetsägaren själv. Det enda sättet för någon annan att hämta information om en lägenhet ur förteckningen är genom en fullmakt från bostadsrättsägaren.

Vad ska ett lägenhetsregister innehålla?

Lägenhetsregistret ska innehålla uppgifter om lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen. Dessutom ska dagen för bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen anges. ... En särskild fråga är hur man ska hantera frågan om storlek på lägenheten när exempelvis en mäklare vill ha information.

Vad är Lägenhetsbeteckning bostadsrätt?

Bostadsrättsföreningen har ett eget lägenhetsnummer för varje bostad. Det numret används när man skriver kontrakt för att köpa eller sälja bostaden. En lägenhet i en bostadsrättsförening heter till exempel såhär: lägenhet nummer 43 i Brf Solfjädern. Då är alltså 43 lägenhetsnumret.

Vem har rätt att se Lägenhetsförteckning?

Det är bara bostadsrättshavaren som har rätt att begära ett utdrag ur lägenhetsförteckningen men syftet med förteckningen är bland annat att bostadsrättshavaren ska kunna ge tredje man ett beslutsunderlag till exempel vid upptagande av lån eller försäljning av bostadsrätten.