:

Måste man ha a-skattsedel?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man ha a-skattsedel?
  2. Vem ska ha a-skattsedel?
  3. Vad är det för skatt på bonus?
  4. Vad är en A-skattsedel?
  5. Hur ska du få en F-skattsedel?
  6. Vad är din skattesats?

Måste man ha a-skattsedel?

Du som är anställd ska ha A-skatt. Det innebär att din arbetsgivare drar av skatt på din lön och betalar socialavgifter (arbetsgivaravgifter). Även du som pensionär har normalt A-skatt.

Vem ska ha a-skattsedel?

Du som är anställd ska ha A-skatt. Det innebär att din arbetsgivare drar av skatt på din lön och betalar socialavgifter (arbetsgivaravgifter). Även du som pensionär har normalt A-skatt.

Vad är det för skatt på bonus?

Kontant bonus beskattas som vanlig lön under inkomst av tjänst. Tidpunkten för beskattning är när du kan disponera över den kontanta ersättningen eller att den på något annat sätt kommit dig till del.

Vad är en A-skattsedel?

  • A-skattsedel är det dokument som påvisar vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå ifrån när skatter och sociala avgifter betalas in. Det är därmed en inkomstskatt på anställning (A-skatt) som arbetsgivaren ska betala. Hur stort belopp som betalats i skatt ska även framgå på lönebeskedet.

Hur ska du få en F-skattsedel?

  • För att kunna få en F-skattsedel krävs att du: Bedriver näringsverksamhet, eller; Har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. Du betalar då själv din preliminärskatt och dina sociala avgifter. Det betyder att du får hela summan, före skatt, av din kund och sedan betalar du själv in avgifterna till Skatteverket.

Vad är din skattesats?

  • 1. Din skattesats. Din skattesats är summan av din skatt till kommun och landsting samt begravningsavgift. För dig som är medlem i Svenska kyrkan räknas också den avgiften in. Om du är medlem i ett annat trossamfund eller församling ska du själv lägga till den avgiften.