:

Hur får jag bort pilen på iPhone?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får jag bort pilen på iPhone?
  2. Vad betyder ett hänglås på iPhone?
  3. Vad betyder pilen vid klockan iPhone?
  4. Vad betyder alla tecken på iPhone?
  5. Vad betyder färgerna på iPhone?
  6. Hur inverterar man färger på iPhone?

Hur får jag bort pilen på iPhone?

Gör så här:

  1. Gå till Inställningar > Integritet och aktivera sedan Platstjänster.
  2. Välj en app och aktivera eller inaktivera Exakt plats.

Vad betyder ett hänglås på iPhone?

Om du ser en ikon av ett hänglås som omges av en pil i din iPhone, betyder det att din iPhone har rotation låset aktiverat. Rotationslåset gör din iPhone låst i stående läge. Med andra ord, att vända din iPhone horisontellt inte kommer att orsaka att skärmen roterar till liggande läge.

Vad betyder pilen vid klockan iPhone?

Du kan ringa wifi-samtal. Operatören visas också bredvid symbolen. Din iPhone är ansluten till internet via wifi. Du är ansluten till ett nätverk med VPN.

Vad betyder alla tecken på iPhone?

Symbolen visar batterinivå för din iPhone. Om den här symbolen är gul är strömsparläge aktiverat. Om symbolen är röd har din iPhone mindre än 20 % batteriladdning. Batterinivån för din parkopplade Bluetooth-enhet.

Vad betyder färgerna på iPhone?

Med iOS 14 indikerar en orangefärgad punkt, ruta eller en grön punkt när mikrofonen eller kameran används av en app. ... En grön indikator innebär att antingen kameran eller kameran och mikrofonen används i en app på din iPhone. Läs mer om statussymboler på iPhone.

Hur inverterar man färger på iPhone?

Om du föredrar att visa objekt mot en mörk bakgrund kan du använda Invertera färger för att ändra hur innehåll visas på skärmen. Om du vill använda Invertera färger öppnar du appen Inställningar och trycker sedan på Hjälpmedel > Skärm och textstorlek.