:

Hur lång tid tar det innan man får sitt examensbevis?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid tar det innan man får sitt examensbevis?
 2. Hur ansöka om examen?
 3. Hur tar man ut en kandidatexamen?
 4. Vad händer när man tar examen?
 5. När ansöka om examen?
 6. Hur får man dubbelexamen?
 7. Vad krävs för att ta ut en kandidatexamen?
 8. Hur sätter man ihop en egen kandidatexamen?
 9. Hur gammal är man när man tar examen?

Hur lång tid tar det innan man får sitt examensbevis?

För generella examina samt lärarexamina är handläggningstiden upp till åtta veckor. För övriga yrkesexamina och forskarexamina är handläggningstiden upp till tre veckor. Beroende på arbetsbelastning kan handläggningstiden variera under året och till exempel bli längre vid högt söktryck.

Hur ansöka om examen?

När du är färdig med dina studier är det dags att ansöka om examen. Du måste själv ansöka och det gör du på det lärosäte där du har slutfört dina studier. Därefter prövas din ansökan utifrån nationella och lokala examensregler. Om ansökan godkänns utfärdas examen och beviset skickas hem till dig.

Hur tar man ut en kandidatexamen?

För att kunna ta ut en kandidatexamen genom fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde.

Vad händer när man tar examen?

En examen är ett bevis på att du har tillägnat dig de kunskaper och färdigheter som krävs för den utbildning examen avser. Du kan behöva det om du vill fortsätta dina studier på en högre nivå eller om du ska ut i arbetslivet. För många arbetsgivare är en examen ett krav när du söker arbete.

När ansöka om examen?

Ansökan. När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen. Du ansöker om att få din examen utfärdad vid det lärosäte där du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen.

Hur får man dubbelexamen?

Hur tar man dubbelexamen?

 1. Via antagning.se. Det vanligaste sättet att lösa parallella studier är att inte söka till båda programmen samma år. ...
 2. Kontakta lärosätet internt. Det andra alternativet är att du kontaktar administrationen på skolan och på så sätt går runt antagning.se helt och hållet. ...
 3. Studera icke-parallellt.

Vad krävs för att ta ut en kandidatexamen?

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckningen G2E.

Hur sätter man ihop en egen kandidatexamen?

Grundregeln när du bygger en egen examen är att minst hälften av de avklarade kurserna ska vara inom samma huvudområde, med successiv fördjupning (gäller kandidatexamen), samt inkludera ett examensarbete vars poängantal beror på vilken examen du avser läsa mot, (15 hp för kandidatexamen, 15 hp för magisterexamen, 30 hp ...

Hur gammal är man när man tar examen?

I snitt börjar vi studera vid 25 års ålder, vilket är en siffra som ligger högt i jämförelser med OECD. Vi är också relativt sena med att ta ut vår första examen från universitet och högskolor. Genomsnittsåldern för en kandidatexamen i Sverige är 28 år.