:

Vart skickar man förenklad Arbetsgivardeklaration?

Innehållsförteckning:

  1. Vart skickar man förenklad Arbetsgivardeklaration?
  2. Vart skicka Arbetsgivardeklaration?
  3. Var finns deklarationsblanketter?
  4. Vem betalar arbetsgivaravgift för god man?
  5. Varför måste ett företag lämna in en Arbetsgivardeklaration?
  6. Hur lämna in Arbetsgivardeklaration?

Vart skickar man förenklad Arbetsgivardeklaration?

Den förenklade arbetsgivardeklarationen skickar du till din huvudmans skattekontor. Adressen hittar du på baksidan av den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Vart skicka Arbetsgivardeklaration?

Vart skickar jag blanketten? Skicka blanketten till den adress som står på blanketten. Om det inte står någon adress där kan du skicka blanketten till ditt skattekontor.

Var finns deklarationsblanketter?

Dödsboet behöver deklarera så länge det finns tillgångar som inte har flyttats över till arvingar. Skatteverket skickar en deklarationsblankett till dödsboets adress i början av april. Deklarera dödsbo, skatteverket.se.

Vem betalar arbetsgivaravgift för god man?

Om huvudmannen betalar ut arvodet ska du redovisa och betala arbetsgivaravgifter för huvudmannens räkning på den ersättning som huvudmannen betalar ut till dig.

Varför måste ett företag lämna in en Arbetsgivardeklaration?

Vad är en arbetsgivardeklaration? Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. ... Redovisningen ska ske för samtliga anställda och en arbetsgivardeklaration ska även innehålla uppgift om betalningsmottagare.

Hur lämna in Arbetsgivardeklaration?

Du ska redovisa arbetsgivaravgifterna i en arbetsgivardeklaration varje månad. Det gör du enklast genom att logga in med din e-legitimation på Mina sidor i tjänsten Arbetsgivardeklaration. För att kunna lämna en arbetsgivardeklaration på Mina sidor behöver du anmäla dig själv som behörig företrädare.