:

Hur får man tillbaka vinstskatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man tillbaka vinstskatt?
  2. Hur får jag reda på kapitaltillskott?
  3. Hur mycket får jag tillbaka på uppskov?
  4. Hur ska du skjuta upp din vinstskatt?
  5. Hur beräknas vinstskatten på din försäljning?
  6. Hur mycket kan du få uppskov på vinstskatten?

Hur får man tillbaka vinstskatt?

Du får tillbaka skatten på den vinst som du får uppskov med. Du betalar sammanlagt 10 000 kronor i årlig skatt för åren 20. Det gör du i samband med att du får tillbaka skatten på uppskovsbeloppet. Du betalar den årliga skatten för år 2020, det vill säga 5 000 kronor, vid deklarationen 2021.

Hur får jag reda på kapitaltillskott?

I kontrolluppgiften kan du läsa hur mycket du gjort i kapitaltillskott under åren du ägt bostadsrätten och betalt hyra/månadsavgift. Den summan som står där drar man av i deklarationen och minskar då sin vinstskatt.

Hur mycket får jag tillbaka på uppskov?

När Skatteverket har beslutat om omprövning betalar du skatten på uppskovsbeloppet (22 procent) samt kostnadsränta och får tillbaka den årliga skatten som du eventullet har betalat på uppskovsbeloppet till och med deklarationen 2021 (cirka 0,5 procent per år som du haft uppskovet), men inte längre än till och med ...

Hur ska du skjuta upp din vinstskatt?

  • För att få skjuta upp hela din vinstskatt krävs det att den nya bostaden är lika dyr eller dyrare än den bostad som du säljer. Om den nya bostaden är billigare än den du säljer så beräknas ditt maximala uppskov enligt följande: (Köpt bostad / såld bostad) * vinst.

Hur beräknas vinstskatten på din försäljning?

  • Vinstskatten beräknas på den totala vinsten av din försäljning, och du ska alltid utgå från själva försäljningspriset när du ska beräkna summan. Till att börja med tar du försäljningspriset och gör avdrag för alla kostnader och avgifter: Försäljningspris - kostnader och avgifter = slutsumma

Hur mycket kan du få uppskov på vinstskatten?

  • Ett krav för att få fullt uppskov på vinstskatten är att den nya bostaden kostar lika mycket eller är dyrare än den gamla. Köper du en billigare bostad kan du inte få uppskov på hela vinsten. Formeln för att räkna ut hur mycket du kan få uppskov för är: Vinst x (Ny bostad / Gammal bostad) = Maximalt uppskovsbelopp