:

Hur fyller man i K2?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fyller man i K2?
 2. Hur fyller man i K6 blankett?
 3. Hur fyller man i Räkenskapsschema?
 4. Vad är K2 blankett?
 5. Hur fyller man i uppskov?
 6. Hur fylla i uppskov?
 7. Hur fyller man i KU55?
 8. Hur fyller man i INK4R?
 9. Vad är INK2R?

Hur fyller man i K2?

Har du uppskov med beskattning av vinst sedan tidigare kan du läsa på sidorna 27–28 om vad som händer med uppskovsbeloppet i samband med bodelning. Om du får en vinst kan du välja att betala skatten på vinsten eller, under vissa förutsättningar, göra ett avdrag för uppskovs belopp ( = skjuta fram beskattningen ).

Hur fyller man i K6 blankett?

Du kan fylla i uppgifterna när du vill efter försäljningen i tjänsten Skicka in uppgifter om en såld bostad. Uppgifterna hämtas sedan till din digitala inkomstdeklaration. Du deklarerar enklast i tjänsten Inkomstdeklaration 1. Där skapas automatiskt en K6-bilaga som du lämnar in tillsammans med din inkomstdeklaration.

Hur fyller man i Räkenskapsschema?

Tänk på att alltid fylla i och skicka in bilagorna Räkenskapsschema (INK3R) och Skattemässiga justeringar (INK3S) tillsammans. Föreningar eller stiftelser som bara har skattepliktig inkomst från kapital eller inkomst från till exempel ett handelsbolag ska i stället lämna bilagan Kapitalinkomster m.m. (INK3K).

Vad är K2 blankett?

Blankett K2 används för slutredovisning av ett preliminärt uppskov och vid frivillig återföring av uppskov. Blankett K2 kopplas då till blankett INK1.

Hur fyller man i uppskov?

För att begära ett uppskov skall man fylla i en K6 blankett för ett preliminärt uppskov och en K2 blankett för ett slutligt uppskov.

Hur fylla i uppskov?

Ladda ner blankett

 1. K2 - Uppskov - Bostad (SKV 2102)
 2. K5 - Försäljning av småhus (SKV 2105)
 3. K6 - Försäljning av bostadsrätt (SKV 2106)

Hur fyller man i KU55?

Här får du veta vad du behöver när du ska fylla i KU55.

 1. Köpekontrakt eller liknande avtal. Du behöver kontraktet både från när medlemmen köpte bostadsrätten och när hen sålde den. ...
 2. Uppgifter om säljaren. ...
 3. Uppgift om bostadsrätten.

Hur fyller man i INK4R?

Inkomstdeklaration 4 (INK4) heter blanketten. Den har tre underbilagor, i bilaga INK4R redovisas bolagets balans- och resultaträkning, i bilaga INK4S görs skattemässiga justeringar och i bilaga INK4DU redovisas delägarnas andel av överskott/underskott samt egna insättningar/uttag under året.

Vad är INK2R?

Information. Blanketten är en inkomstdeklaration som används av aktiebolag, ekonomiska föreningar m. fl. Deklarationen består av en huvudblankett (INK2, första sidan) och två huvudbilagor, Räkenskapsschema (INK2R) och Skattemässiga justeringar (INK2S).