:

Hur mår man vid strålbehandling?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mår man vid strålbehandling?
  2. Vilka sjukdomar behandlas med strålning?
  3. Hur länge strålas man vid bröstcancer?
  4. Vilken typ av strålning vid strålbehandling?
  5. Vad är strålbehandling?
  6. Hur ofta ger strålbehandling upphov till biverkningar?
  7. Hur kan man ge strålbehandling mot cancer?

Hur mår man vid strålbehandling?

Strålbehandling mot tumörer i buk- och bäckenregionen kan orsaka illamående och andra magbesvär, till exempel diarré eller en känsla av uppkördhet. Risken för dessa besvär ökar om det är ett stort område av kroppen som behandlas. Om du drabbas finns det effektiva mediciner mot illamåendet.

Vilka sjukdomar behandlas med strålning?

Strålbehandling eller radioterapi är användning av joniserande strålning för behandling av cancer och vissa andra sjukdomar. Strålbehandling kan användas i botande syfte men också för exempelvis smärtlindring vid obotbara tumörsjukdomar.

Hur länge strålas man vid bröstcancer?

Yttre strålbehandling ges ofta fem dagar varje vecka i upp till sju veckor. Det är vanligt att få behandlingen en gång om dagen men det kan vara olika. En del behöver behandling två gånger om dagen, andra har behandlingsfria dagar under veckan.

Vilken typ av strålning vid strålbehandling?

Nästan all yttre strålbehandling ges med joniserande elektromagnetisk strålning. Det finns också joniserande protonstrålning. Det kan vara ett alternativ när det är extra viktigt att minska dosen till omkringliggande frisk vävnad.

Vad är strålbehandling?

  • Strålbehandling är en vanlig behandling vid många olika former av cancer. Behandlingen kan användas för att ta bort en cancertumör, för att bromsa sjukdomen eller lindra symtom. Det gör inte ont att få strålbehandling men den kan ge biverkningar.

Hur ofta ger strålbehandling upphov till biverkningar?

  • Ibland ger strålbehandling dock upphov till sena biverkningar. Den vanligaste av dem är en lungreaktion som kallas för strålpneumonit. Det förekommer hos patienter som fått strålbehandling mot lungvävnaden. Symtomen är hosta, andtäppa och feber. Strålpneumonit uppstår 1–6 månader efter strålbehandlingen.

Hur kan man ge strålbehandling mot cancer?

  • Strålbehandlingen riktas vanligtvis direkt mot tumören eller metastasen. Om cancern har spridit sig långt, kan man ibland strålbehandla till exempel hela överkroppen. Man kan ge strålbehandling antingen utvärtes med hjälp av en strålbehandlingsutrustning eller invärtes genom att föra strålningskällan på ett eller annat sätt in i kroppen.