:

Vad menas med smittskyddslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med smittskyddslagen?
 2. Vilka skyldigheter har den enskilda individen enligt smittskyddslagen?
 3. Hur Smittspårar man?
 4. Hur lyder smittskyddslagen?
 5. Vad säger smittskyddslagen om tvångsundersökning?
 6. Vad är en smittkälla?
 7. Vad är orsaken till gonorré?

Vad menas med smittskyddslagen?

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen syftar till att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids till eller mellan människor. Allmänfarliga sjukdomar och vissa andra smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga sjukdomar och ska anmälas i enlighet med 2 kap. 5 § smittskyddslagen.

Vilka skyldigheter har den enskilda individen enligt smittskyddslagen?

Smittskyddslagen

 • Sjukdomarna ska anmälas. ...
 • Vissa sjukdomar anses vara allmänfarliga. ...
 • Sök vård om du tror att du är smittad. ...
 • Du måste följa instruktionerna som du får. ...
 • Smittspårning för att hitta fler smittade. ...
 • Fri sjukvård om du har en allmänfarlig sjukdom. ...
 • Om du inte följer lagen.

Hur Smittspårar man?

Det kan skilja sig om man tar provtagning på annat sätt.

 1. Instruktioner med provsvaret. ...
 2. Berätta för dem du bor tillsammans med. ...
 3. Informera också andra personer du träffat under den smittsamma perioden (än de du bor tillsammans med) ...
 4. Smittspårning: Svara på frågor digitalt om vilka du träffat eller via samtal med smittspårare.

Hur lyder smittskyddslagen?

Du måste följa vissa regler när det gäller könssjukdomar som står i smittskyddslagen: Du måste testa dig så fort som möjligt om du tror att du kan ha fått någon av sjukdomarna. Du får inte riskera att överföra sjukdomen till andra personer. Vänta helst med att ha sex tills en läkare säger att det är okej.

Vad säger smittskyddslagen om tvångsundersökning?

2 § Om någon som med fog kan misstänkas bära på en allmänfarlig sjukdom motsätter sig den undersökning som behövs för att konstatera om smittsamhet föreligger, får förvaltningsrätten på ansökan av smittskyddsläkaren besluta om tvångsundersökning.

Vad är en smittkälla?

Smittämnen som överförs via fysisk kontakt med smittkällan, till exempel via kontakt med ett smittförande material eller från en smittad person till en annan person (direkt kontaktsmitta). Kontaktsmitta kan även ske via något föremål eller yta som varit i kontakt med smittkällan (indirekt kontaktsmitta).

Vad är orsaken till gonorré?

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Ögon kan även infekteras via kontaktsmitta. Inkubationstiden är kort – från något dygn till någon vecka.