:

Vad gör man hos socialen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör man hos socialen?
 2. Vad är numret till socialtjänsten?
 3. Vad krävs för en utredning socialtjänsten?
 4. Vad gör socialtjänsten vid Orosanmälan?
 5. Vad kan socialtjänsten erbjuda den enskilde?
 6. Vad är Mottagningsgruppen?
 7. Vad ingår i individ och familjeomsorg?

Vad gör man hos socialen?

De som jobbar på soc är vana att hjälpa unga som inte har det bra. Alla kommuner har en socialtjänst, den kallas ofta för soc. Soc har ett särskilt ansvar för barn och unga som inte kan få det stöd de behöver hemma. Men de stöttar och hjälper också vuxna på olika sätt.

Vad är numret till socialtjänsten?

Om situationen är akut kan du ringa oss på socialkontoret via kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00. Om socialkontoret är stängt kan du ringa socialjouren på 010-444 05 00. Socialjouren är också en del av socialtjänsten i Sollentuna men jobbar på kvällar och helger. Vid andra tider, ring polisen på 112.

Vad krävs för en utredning socialtjänsten?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

Vad gör socialtjänsten vid Orosanmälan?

När vi har tagit emot en orosanmälan görs en akut bedömning inom 24 timmar – en skyddsbedömning. Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Vad kan socialtjänsten erbjuda den enskilde?

Insatser för att minska risk och stärka skyddsfaktorer

 • adekvat information och svar på frågor.
 • hjälp till familjen att kunna tala om problemen.
 • att barn får ge uttryck för sin oro och sina upplevelser.
 • att barn har möjlighet till kamratrelationer och fritidsintressen.
 • att barn får stöd i skolarbetet.

Vad är Mottagningsgruppen?

Om du har frågor, önskar hjälp eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialtjänsten för att få råd, ansöka om hjälp eller göra en orosanmälan. Om du inte har en pågående kontakt med socialtjänsten är det mottagningsgruppen du ska vända dig till. ...

Vad ingår i individ och familjeomsorg?

Kommunens individ- och familjeomsorg arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet.