:

Får alla mönstra?

Innehållsförteckning:

  1. Får alla mönstra?
  2. Vilka blir inte kallade till mönstring?
  3. Hur många blir kallade till mönstring 2021?
  4. Får alla som mönstrar göra lumpen?
  5. Får alla brev om mönstring?
  6. Vilka får inte göra lumpen?
  7. Vilka blir kallade till värnplikt?
  8. Hur många klarar mönstringen?
  9. Måste man mönstra 2021?
  10. Är mönstring och lumpen samma sak?

Får alla mönstra?

Enligt lagen om totalförsvarsplikt är alla totalförsvarspliktiga skyldiga att lämna uppgifter om sina personliga förhållanden. Därför får alla svenska 18-åringar ett brev från Plikt- och prövningsverket med inloggningsuppgifter till ett mönstringsunderlag på vår webbplats.

Vilka blir inte kallade till mönstring?

Det kan finnas flera orsaker till att du inte kallas till mönstring. De tre vanligaste är: Du uppfyller kraven för att mönstra men eftersom det bara är ett begränsat antal som kallas till mönstring finns det ingen plats till dig. Om du vill göra värnplikten kan du göra en egen ansökan.

Hur många blir kallade till mönstring 2021?

Från mönstringsunderlag till mönstring Utifrån hur ungdomarna svarade selekterade Plikt- och prövningsverket 15 000 ungdomar som fick besked om att de kommer att kallas till mönstring för grundutbildning med värnplikt 2021/2022. Mönstringen pågick mellan augusti 2020 och maj 2021.

Får alla som mönstrar göra lumpen?

Två värnpliktiga vid Luftstridsskolan som hämtat ut sin utrustning. Från det år du fyller 18 kan du bli inkallad till att göra grundutbildning med värnplikt och därmed utbildas till en befattning i Försvarsmakten.

Får alla brev om mönstring?

Nej, alla kommer inte att kallas. Det året du fyller 18 år kommer du att behöva fylla i mönstringsunderlaget som är ett webbaserat frågeformulär.

Vilka får inte göra lumpen?

Automatisk uteslutning av personer med autism och ADHD är diskriminering. Det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket med automatik utesluter personer som uppger att de har diagnoserna autism eller ADHD från möjligheten att prövas för militär tjänstgöring.

Vilka blir kallade till värnplikt?

Värnplikt. Totalförsvarsplikten innebär att alla svenska medborgare behöver bidra till landets försvar vid behov. För dig som fyller 18 år kan det innebära att genomföra en grundutbildning med värnplikt.

Hur många klarar mönstringen?

Mönstringsunderlaget skickades i januari till drygt 104 000 ungdomar födda 2003, och över 96 procent av dem har svarat på frågorna. Av de ungdomar som lämnade godkända svar till mönstringsunderlaget har 16 000 valts ut för att mönstra.

Måste man mönstra 2021?

De flesta svenska medborgare som är bosatta i Sverige och fyller 18 år under 2021 är enligt lagen om totalförsvarsplikt skyldiga att lämna information om sig själva i mönstringsunderlaget.

Är mönstring och lumpen samma sak?

Den återinfördes den del av värnplikten som innebär att personer, det året de fyller 18, tillfrågas att genomgå militär grundutbildning med värnplikt. Året du fyller 18 år får du hem ett brev med uppmaningen att på Rekryteringsmyndighetens hemsida fylla i ett så kallat mönstringsunderlag.