:

Kan man se om någon är med i facket?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man se om någon är med i facket?
  2. Hur vet man om ett företag är med i facket?
  3. Måste jag berätta att jag är med i facket?
  4. När kan man ta hjälp av facket?
  5. Har facket rätt att se allas löner?
  6. Vilken uppgift har ett fackförbund?
  7. Vilket fackförbund tillhör arbetsledare?
  8. Vilket fack tillhör butiksbiträde?
  9. Vad som menas med kollektivavtal?
  10. Vad innebär det att ett företag inte har kollektivavtal?

Kan man se om någon är med i facket?

Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Om arbetstagaren vägrar att berätta för arbetsgivaren om han eller hon är medlem i någon fackförening, kan arbetsgivaren utgå från att arbetstagaren inte är medlem i någon fackförening.

Hur vet man om ett företag är med i facket?

Fråga din arbetsgivare eller ring Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem kan du också se det om du är inloggad. ... På "mina sidor" ser du som medlem i Unionen dina medlemsuppgifter och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Måste jag berätta att jag är med i facket?

Det regleras i MBL, Lagen om Medbestämmande. Arbetsgivaren har inget med det att göra. Men om arbetsgivaren har för anledning att stoppa fackligt medlemskap så begår de ett brott som kallas "föreningsrättskränkning". ... Är det en bra arbetsgivare så förstår de nog om du väljer att inte svara på frågan.

När kan man ta hjälp av facket?

Facket kan hjälpa dig som behöver råd och stöd kring frågor som handlar om din anställning. De flesta fackförbunden erbjuder en jourtelefon dit deras medlemmar kan ringa och ställa frågor och ta ditt ärende vidare. Du kan också få hjälp från din lokala fackförening på din arbetsplats.

Har facket rätt att se allas löner?

Enligt flera kollektivavtal har facken rätt att ta del av lönelistor med personuppgifter för att kunna granska löneförhållandena på en arbetsplats. I vissa fall har man även rätt att se individuella löner för oorganiserade arbetstagare.

Vilken uppgift har ett fackförbund?

Ett fackförbund är en typ av organisation. Fackförbundet består av anställda på en arbetsplats eller inom ett yrke som har gått ihop för att förbättra sin arbetssituation. Ett fackförbund kan hjälpa till om du har frågor om ditt jobb eller behöver hjälp på jobbet. ... Fackförbund brukar ofta kallas för facket.

Vilket fackförbund tillhör arbetsledare?

Ledarna - för dig som är chef.

Vilket fack tillhör butiksbiträde?

Majoriteten av Handels fackets medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men även i folkrörelseorganisationer och hantverksbranschen finns många medlemmar. Handels är facket för dig som exempelvis jobbar som butiksbiträde, frisör, urmakare, optiker eller tjänsteman.

Vad som menas med kollektivavtal?

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart.

Vad innebär det att ett företag inte har kollektivavtal?

Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet. Avtalen är framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt.