:

Vad är det som gör att det kan tillverkas så mycket energi i solen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det som gör att det kan tillverkas så mycket energi i solen?
 2. Är det dyrt med solceller?
 3. Är det miljövänligt att tillverka solceller?
 4. Var finns det mest solenergi?
 5. Hur kan vi få energi från solen?
 6. På vilket sätt kan solenergin utnyttjas direkt?
 7. Vad är dåligt med solceller?
 8. Hur mycket el får man från solceller?
 9. Vad är bra med solfångare?
 10. Vilka nackdelar finns med solceller?

Vad är det som gör att det kan tillverkas så mycket energi i solen?

Hur effektiva solceller vi kan skapa, alltså hur mycket energi vi kan omvandla ur solens strålar, beror på fyra olika processer: hur väl solljuset absorberas av solcellen, hur lätt elektronen och hålet separeras från varandra, hur fria elektronerna är att röra på sig och hur väl de elektriska strömmarna tar upp av ...

Är det dyrt med solceller?

I dag kostar solceller ungefär 18 000 kr/kW (kronor per kilowatt). En normalstor anläggning för ett hushåll är på 5 kW och kostar då strax under 100 000 kronor. Genom stöd kan investeringskostnaden minska med upp till 20 procent.

Är det miljövänligt att tillverka solceller?

Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

Var finns det mest solenergi?

Solcellsparker i Sverige

SolcellsparkOrtEffekt MW
Östersund SolparkÖstersund3
SolsidanVarberg2,7
Törneby SolparkKalmar
Karlskrona SolparkKarlskrona1

Hur kan vi få energi från solen?

Solceller består av ett antal seriekopplade kiselceller vilka omvandlar solens strålar (som innehåller fotoner) till elektroner, alltså el. När solen skiner på panelerna så producerar de likström. Elen går vidare till växelriktaren vilken då omvandlar likströmmen till växelström som vi kan använda i våra hem.

På vilket sätt kan solenergin utnyttjas direkt?

Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövänlig då den, i alla fall under drift, inte ger några utsläpp.

Vad är dåligt med solceller?

Eftersom solenergi enbart produceras av solljus så sker produktionen bara under dagtid. Att inte kunna producera el dygnet runt blir på så sätt en rätt naturlig nackdel med solenergi. ... Under vintern i Sverige lyser solen mer sällan och i lägre grad vilket påverkar mängden solenergi som går att producera.

Hur mycket el får man från solceller?

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi säga är att en installerad kW ger ungefär kWh per år. Om dina solceller har en toppeffekt på två kWh kan de alltså producera runt kWh solel per år.

Vad är bra med solfångare?

Solfångare är ett bra komplement till andra uppvärmningssystem. Solfångaren ger främst värme och varmvatten under sommarhalvåret, så på vintern behöver man använda något annat uppvärmningssystem. Exempelvis kan man elda med pellets under vintern.

Vilka nackdelar finns med solceller?

Nackdelar med solenergi

 • Under vintertiden minskar produktionen av solenergi.
 • Effektiviteten av elproduktionen minskar något vid molnighet.
 • Investeringskostnaden är relativt hög - kom ihåg att använda antingen solcellsstöd eller rotavdrag.