:

Vad krävs för att få köra vattenskoter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att få köra vattenskoter?
  2. Får alla köra vattenskoter?
  3. Vad gäller för jetski?
  4. Vad gäller för vattenskoter 2021?
  5. Vad kostar ett förarbevis för vattenskoter?
  6. Vad är det för åldersgräns på vattenskoter?
  7. Måste alla ha förarbevis på vattenskoter?
  8. Vad händer om en 14 åring kör vattenskoter?
  9. Vad händer om man kör vattenskoter under 15 år?
  10. Vad gäller för vattenskoter 2022?

Vad krävs för att få köra vattenskoter?

För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett förarbevis för vattenskoter behöver du med godkänt resultat ha genomgått en utbildning för vattenskoter som är godkänd av Transportstyrelsen. Förarbevis för vattenskoter kan också utfärdas av Transportstyrelsen om du uppfyller ovan angivna övergångsregler.

Får alla köra vattenskoter?

Den infördes en ny bestämmelse i vattenskoterförordningen om åldersgräns på 15 år för att framföra vattenskoter. Samtidigt infördes en möjlighet för Transportstyrelsen att i enskilda fall ge dispens från ålderskravet under särskilda tävlingsarrangemang anordnade av medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.

Vad gäller för jetski?

Åldersgräns på 15 år. Enligt vattenskoterförordningen gäller sedan att det endast är tillåtet att köra vattenskoter för den som fyllt 15 år. Kustbevakningen brukar när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

Vad gäller för vattenskoter 2021?

För att den som vill köra en vattenskoter ska kunna ha ett förarbevis på plats till dess föreslås att bestämmelserna som rör utbildningsanordnarna ska träda ikraft den 15 maj 2021. Förslaget innebär att man ska ha genomgått en godkänd utbildning för att erhålla ett förarbevis för vattenskoter.

Vad kostar ett förarbevis för vattenskoter?

De kurser som företagen idag erbjuder och som de påstår motsvarar förarbevis för vattenskoter kostar runt 9 000 kr. Det kan jämföras med kostnaden för att ta ett körkort för bil, som ligger på cirka 5 500 kr om du övningskör privat.

Vad är det för åldersgräns på vattenskoter?

Transportstyrelsen föreslår inte någon ändring av åldersgränsen 15 år för att köra vattenskoter. Först behöver effekter av redan planerade åtgärder inväntas och utvärderas. Det visar slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Måste alla ha förarbevis på vattenskoter?

Krävs förarbevis från första maj 2022 Enligt regeringens förslag ska ett förarbevis krävas för vattenskoter från och med den . Föraren ska ha fyllt 15 år och ha gått en utbildning med godkänt resultat. Transportstyrelsen arbetar med att ta fram detaljerade regler för den som ska utbilda och köra vattenskoter.

Vad händer om en 14 åring kör vattenskoter?

Olovlig körning är ett trafikbrott och en vårdnadshavare som döms för tillåtande av olovlig körning med moped kan få sitt körkort återkallat. Motsvarande risk att straffas finns inte för en förälder som låter en 14-åring köra vattenskoter.

Vad händer om man kör vattenskoter under 15 år?

Olovlig körning är ett trafikbrott och en vårdnadshavare som döms för tillåtande av olovlig körning med moped kan få sitt körkort återkallat. Motsvarande risk att straffas finns inte för en förälder som låter en 14-åring köra vattenskoter.

Vad gäller för vattenskoter 2022?

Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Utöver detta finns sedan tidigare en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.