:

Hur andas en mussla?

Innehållsförteckning:

  1. Hur andas en mussla?
  2. Hur föds en mussla?
  3. Hur blir musslor till?
  4. Hur förökar sig en mussla?
  5. Hur gammal blir en mussla?

Hur andas en mussla?

Musslor lever alltid i vatten, och de flesta arterna finns i havet (drygt 140 av våra totalt ca 195 arter). De andas med gälar och kan sticka ut andningsrör (sifoner) baktill genom att öppna skalet.

Hur föds en mussla?

En musslas livscykel Blåmusslans liv kan delas upp i två stadier; ett frisimmande och ett fastsittande. På våren släpper han- och honmusslor ut mjölke respektive ägg i vattnet. De befruktade äggen utvecklas till små larver som är frisimmande i tre till fyra veckor.

Hur blir musslor till?

Musslor lever i sött, bräckt eller salt vatten och kännetecknas av att de har två skal som hänger ihop med ett ligament (ett slags elastiskt band). Det finns cirka 20 000 nu levande arter av musslor. De flesta lever grävande i bottensediment eller sitter fast på bottnen, medan vissa är fastsittande på andra djur.

Hur förökar sig en mussla?

Musslor leker fritt i vattnet Musslor förökar sig med hjälp av två gonader som producerar hon- och hankönsceller. Ägg och spermier skjuts ut i vattnet genom ett rör. När äggen sedan kläcks till larver dalar de ned till botten och utvecklas till musslor.

Hur gammal blir en mussla?

Flodpärlmusslan är ett av de ryggradslösa djur som blir allra äldst. Individer kan leva i över 100 år och den äldsta funna musslan var 256 år gammal.