:

Får ej lön i tid?

Innehållsförteckning:

  1. Får ej lön i tid?
  2. Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?
  3. Hur lång tid tar det att få lön?
  4. När måste arbetsgivaren betala lön?
  5. Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för lite lön?
  6. När ska lönen betalas ut?
  7. Vad innebär lön i förskott?
  8. Måste arbetsgivaren ge lönespecifikationer?
  9. Får ut för lite lön?
  10. Vem betalar ut lön?

Får ej lön i tid?

Om du inte får din lön i tid uppkommer istället en fordran på fin arbetsgivare som du kan kräva in. Du kan inledningsvis rikta egna krav mot din arbetsgivare, men om det inte lyckas kan du hjälp att driva in fordran genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. I sista hand kan du väcka talan i domstol.

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?

Även om du inte vill frånträda din anställning så har du en rättighet att göra detta om din arbetsgivare försummar sin skyldighet att betala ut rätt lön till dig. ... Om ingen rättelse sker trots detta kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få din uteblivna lön bekräftad som en skuld.

Hur lång tid tar det att få lön?

Tjänstemän brukar normalt få sin lön samma månad som den tjänas in. Det betyder att om du till exempel börjar din anställning den 1 januari och har månadslön, så är det vanligt att du får den första lönen utbetald den 25 januari. Det är också vanligt att olika typer av lönetillägg och löneavdrag sker månaden efter.

När måste arbetsgivaren betala lön?

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.

Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för lite lön?

Har du fått för lite i lön så ska du meddela din chef snarast om detta, eller om ni har någon löneavdelning. När din arbetsgivare inte har betalat lön som du borde ha fått, så innebär det att du får en penningfordran mot hen. ... Arbetsgivarens åligganden är framförallt att betala ut korrekt lön i tid.

När ska lönen betalas ut?

Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad. Du får din lön den 25:e varje månad, med vissa undantag: När den 25:e infaller på en lördag görs utbetalningen den 24:e (på fredagen). När den 25:e infaller på en söndag görs löneutbetalningen den 26:e (på måndagen).

Vad innebär lön i förskott?

Att ge en anställd förskottlönen innebär i praktiken att du som arbetsgivare lånar ut pengar genom att betala för arbete som ännu inte utförts. ... När det kommer till förskottlön är det helt upp till dig som arbetsgivare att bestämma om förskott ska medges eller inte.

Måste arbetsgivaren ge lönespecifikationer?

Inom arbetsrätten finns det ingenting som reglerar rätten till lönespecifikation. Arbetsgivaren är inte enligt lag skyldig att ge arbetstagaren en lönespecifikation.

Får ut för lite lön?

Har du fått för lite i lön så ska du meddela din chef snarast om detta, eller om ni har någon löneavdelning. När din arbetsgivare inte har betalat lön som du borde ha fått, så innebär det att du får en penningfordran mot hen. ... Arbetsgivarens åligganden är framförallt att betala ut korrekt lön i tid.

Vem betalar ut lön?

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.